Sidst opdateret d. 2. november 2022

Valideringsstatus - værd at vide

Sådan bliver dine egne og andres fund valideret.

At et fund er valideret betyder, at fundet og tilhørende artsforslag anses som pålideligt. Dog kan kvaliteten af valideringen variere efter, hvem og hvordan valideringen er sket. Et fund kan på Arter derfor have én af tre valideringsstatusser:

1. Sandsynlighedsvalideret: tildeles når et artsforslag har opnået ≥7 point, ud fra informationer om geografi, fænologi og genkendelighed. Du kan læse mere om sandsynlighedsvalidering her.

2. Fællesskabsvalideret: tildeles når et artsforslag har opnået ≥10 point som er tildelt af minimum to brugere. Du kan læse mere om, hvordan du kan hjælpe med at fællesskabsvalidere fund, længere nede på siden.

3. Ekspertvalideret: tildeles når en ekspertbruger har angivet, at de er enig med et artsforslag. En artsekspert kan på egen hånd validere et fund.

Kvaliteten, og deraf værdien, af valideringen vægtes som nævnt i rækkefølgen ovenfor, og vises med stjerner (1-3). Et funds valideringsstatus kan ændre sig op i kvalitet, men aldrig ned. Eksempelvis kan et funds valideringsstatus ændre sig fra fællesskabsvalideret til ekspertvalideret, men ikke ned til sandsynlighedsvalideret.

Sådan fællesskabsvalideres et fund

Fremgangsmåden er enkel:

  1. Klik på "Bestem art" i menuen til venstre i Arter.

  2. Vælg eventuelt den artsgruppe, som du ved mest om.

  3. Klik på de fund hvor du mener, at du enten ud fra billede eller øvrige fundinformationer kan genkende arten.

  4. Vælg det artsforlag du er enig i, eller foreslå en anden art.
Bestemart2


Vær opmærksom på, at et fund kan være meldt ind som andet end en art, hvis finderen ikke har været sikker på, hvilken art der kunne være tale om. Så kan fundet i stedet være bestemt til eksempelvis slægt, orden eller familie. Eksempelvis hvis finderen har set en vindrossel, men kun med sikkerhed ved, at det var en drossel. Så kan finderen melde "drosler" ind, som er en familie blandt fugle. Læs mere om taxonomi her.

Husk også at tage et kig under fanen "Mangler forslag til art".

Validerede artsforslag kan godt ændre sig

Lad os tage udgangspunkt i ovenstående eksempel med drosler. Fundet er blevet fællesskabsvalideret til familien "Drosler", hvilket i sig selv er korrekt.

Men kan fundet så ændre sig til den eksakte art, Vindrossel? Det korte svar er ja.

Selvom et fund er fællesskabsvalideret med ét artsforslag, i dette tilfælde "Drosler", kan der fortsat stilles nye artsforslag, såsom "Vindrossel". Under et fund kan enhver bruger foreslå en ny art.

Bestemart3


Når der stilles nye artsforslag til det samme fund, vil der altså fremgå flere artsforslag på den samme art. Dog vil der kun blive anvendt ét artsforslag som vil være det hvor enten:

1. Flere brugere angiver, at de er enige i et artsforslag til sammenligning med de øvrige, eks. "Vindrossel" i forhold til "Drosler".

2. En artsekspertbruger angiver, at personen er enig i ét af artsforslagene, eks. "Vindrossel".

Fællesskabsvaliderede fund vil ikke figurere under "Bestem art", men findes i stedet under "Fund". Hvis man vil forslå et mere specifikt artsforslag, eks. "Vindrossel" frem for "Drosler", skal man filtrere efter "Drosler" i søgefeltet for oven. Du kan læse mere om filtre på "Fund" her.

Hvorfor ikke kun have ekspertvaliderede fund, når nu de har højest værdi?

Antallet af fund på Arter er for stort til, at artseksperterne kan nå at validere dem alle. Samtidig er et af formålene med Arter også, at hjælpe brugerne med at blive bedre til at genkende arterne i den danske natur.

Derfor er sandsynlighedsvalidering og fællesskabsvalidering vigtige. På den måde får artseksperterne også mere tid til at koncentrere sig om de fund, som er svære at artsbestemme, eller som bliver valideret forkert.