Sidst opdateret d. 2. november 2022

Filtre på Fund

Her finder du en oversigt over de forskellige filtre du kan anvende, for at præcisere din søgning på Fund.

Hvad kan jeg filtrere for?

Dele af Avancerede filtre fremgår som hurtigsøgninger og inkluderer:

 • Rødlistede arter
 • Medtag kun fund fra Arters brugere
 • Medtag ikke-validerede fund
 • Periode
 • Artsgrupper
 • Del søgning

Hurtigsøgningen ”Medtag ikke-validerede fund” udvider den viste fundliste til også at inkludere fund, som endnu hverken er automatisk-, fællesskabs- eller ekspertvalideret (læs mere om valideringsstatus her). Modsat reducerer hurtigsøgningen ”Kun fund fra Arters brugere” den viste fundliste, da observationer fra eksterne datasæt ikke vil medgå i den viste fundliste (læs mere om de datasæt Arter synkroniserer fra her).

Perioden kan indtastes eller indstilles på barren

Perioden der skal medtages, kan indtastes manuelt i Fra dato og Til dato, men kan indstilles ved trække i barren, der vil ændre perioden efter otte præspecificerede tidsintervaller, som tæller ned fra ”Altid” (standardindstilling) til ”I dag”. Som andre filtre, vil det valgte filter fremgå under søgefeltet og kan fjernes ved at trykke på det blå kryds eller ved at trække barren tilbage til ”Altid”/slette valgte dato. Indtaster man manuelt et tidsinterval, vil dette erstatte datointervallet angivet af barren og vice versa.

Filtrepåfund5

Avancerede filtre vises som en samling drop-down menuer

De fleste filtre under Avancerede filtre, inklusiv hurtigsøgnings-filtrene, fremgår som kollapsede menuer, som kan åbnes ved at klikke på ”V”.

Filtrepåfund6


Drop-down menuerne inkluderer:

 • Dokumentation (valideringsstatus, datasæt mm.)
 • Administrative lister (Rødliste mm.)
 • Fundegenskaber (levested, livsstadie mm.)
 • Artsegenskaber (taxonrang, formgruppe mm.)
 • Periode
 • Personer (rapportør og finder)

Alle drop-down menuer kan i øvrigt åbnes på samme tid, ved at klikke på ”Se alle filtre” i toppen af Avancerede filtre. 

Filtrepåfund7Når de ønskede filtre er valgt, lukkes Avancerede filtre, og de valgte filtre fremgår nu under søgefeltet på Fund-siden. Disse kan fjernes én ad gangen ved at klikke på det blå kryds for hvert filter, eller alle filtre kan fjernes på én gang ved at trykke på ”Nulstil alle filtre”.

Filtrepåfund8

 

Den viste fundliste kan sorteres på fire forskellige måder

Som standardindstilling vil fundlisten vises med de nyeste fund først. Dette kan ændres ved at ændre sorteringens måden, ligesom man kender det fra diverse annonce-, nyheds-, eller shopping-sider. Sorteringsmulighederne vises som en drop-down-menu under Fundliste og inkluderer:

 • Observationsdato (nyeste eller ældste først)
 • Dansk navn (A-Å)
 • Videnskabeligt navn (A-Z)
Filtrepåfund9

 

Funktionen er mulig at anvende på listerne vist på siden Fund og Bestem art. Fund skal være i fundliste-visning, for at kunne rangsorteres. Rangsortering kan altså ikke anvendes i Kort-, Galleri-, eller Artslistevisning.