Sidst opdateret d. 10. marts 2022

Billedgenkendelse

Ny feature (marts 2022)

Menu ”Nyt fund”
Når et fund med foto lægges ind via hjemmesiden, vil systemet automatisk undersøge billedet og forsøge at genkende arten. Dette angives via et eller flere forslag, og det er herefter op til BRUGEREN at vælge om hun/han vil gøre brug af forslaget samt at angive, hvor sikker hun/han er på, at systemet har ret.

Billedgenkendelse1

 

Brugeren kan naturligvis forkaste alle forslag og skrive sit eget ved at begynde at taste i ”Hvad har du fundet” sektionen eller vælge at indsende fundet uden forslag ved at benytte ”Jeg ved ikke hvad jeg har fundet”.

Alle øvrige funktioner på ”Nyt fund” fungerer som hidtil, man kan således stadig lægge yderligere informationer til fundet, f.eks. antal eller alder.


Værd at bemærke

  • Billedgenkendelsen er ikke ufejlbarlig – den er bare god til at gætte
  • Billedgenkendelsen er trænet på fotos fra NORGE (fordi vi i Danmark ikke har nok validerede fotos at træne systemet på – det kommer med tiden). Det betyder, at den nogle gange bliver udfordret på arter som der er mange af i Norge, men få af i Danmark – f.eks. elg
  • Billedgenkendelsen vil blive gen-trænet ca. én gang om året og vil derfor blive bedre med tiden
  • Den bedste måde at hjælpe på, er at hjælpe med at bestemme fund. Jo flere godkendte fund med fotos jo bedre billedgenkendelse
  • Billeder der er skarpt skåret rundt om det man ønsker at genkende giver det bedste resultat. En sommerfugl på en plante vil nogle gange give et bud på både sommerfuglen OG planten