Sidst opdateret d. 12. oktober 2022

Filtre på Fund

Ny feature (marts 2022)

Fund har fået nyt design
Det nye design, med fokus på enkelthed, gør det mere overskueligt at anvende diverse filtre til søgning. Dele af Avancerede filtre vil nu fremgå som hurtigsøgninger på Fund-siden og inkluderer:

 • Rødlistede arter
 • Medtag kun fund fra Arters brugere
 • Medtag ikke-validerede fund
 • Periode
 • Artsgrupper
 • Del søgning

Hurtigsøgningen ”Medtag ikke-validerede fund” udvider den viste fundliste til også at inkludere fund, som endnu hverken er automatisk-, fællesskabs- eller ekspertvalideret. Modsat reducerer hurtigsøgningen ”Kun fund fra Arters brugere” den viste fundliste, da observationer fra eksterne datasæt ikke vil medgå i den viste fundliste.

Perioden kan indtastes eller indstilles på barren
Perioden der skal medtages, kan indtastes manuelt i Fra dato og Til dato, men kan som noget nyt også indstilles ved at trække i barren, der vil ændre perioden efter otte præspecificerede tidsintervaller, som tæller ned fra ”Altid” (standardindstilling) til ”I dag”. Som andre filtre, vil det valgte filter fremgå under søgefeltet og kan fjernes ved at trykke på det blå kryds eller ved at trække barren tilbage til ”Altid”. Indtaster man manuelt et tidsinterval, vil dette erstatte datointervallet angivet af barren og vice versa.

Filtrepåfund2

 

Del din søgning med et forkortet link eller direkte til SoMe og mail
Hvis man har foretaget en søgning under Fund med flere søgefiltre, f.eks. område, datointerval, art mm., og man vil dele ens søgning via link, vil det delte link nu blive komprimeret i længden. Det forkortede link, som fortsat indeholder alle de samme informationer, kan tilgås til højre lige under ”Avancerede filtre” og vises med det klassiske del-ikon og tekst.

Samme sted fremgår muligheden for at dele søgningen direkte via Facebook, Twitter eller mail. Vælges en af disse, føres man direkte til det valgte delings-site. Mailkontoen der navigeres til, er den der er sat som standardprogram på enheden. Modtageren af det delte link, vil kunne tilgå søgningen præcis som det er, i det øjeblik linket deles, med muligheder for efterfølgende at redigere i søgningen samt videredele.

Filtrepåfund

 

Avancerede filtre vil vises som en samling drop-down menuer
Alle filtre vil fremgå under Avancerede filtre inklusiv hurtigsøgnings-filtrene. For at skabe bedre overblik vil de fleste filtre under ”Avancerede filtre” nu fremgå som kollapsede drop-down menuer, der kan åbnes ved at klikke på ”˅”.

Drop-down menuerne inkluderer:

 • Dokumentation (valideringsstatus, datasæt mm.)
 • Administrative lister (Rødliste mm.)
 • Fundegenskaber (levested, livsstadie mm.)
 • Artsegenskaber (taxonrang, formgruppe mm.)
 • Periode
 • Personer (rapportør og finder)
 • Administrative filtre (inkludér kun eksterne fund uden kortlagt art)

Alle drop-down menuer kan i øvrigt åbnes på samme tid, ved at klikke på ”Se alle filtre” i toppen af Avancerede filtre. 

Filtrepåfund3


Når de ønskede filtre er valgt, lukkes Avancerede filtre, og de valgte filtre fremgår nu under søgefeltet på Fund-siden. Disse kan fjernes én ad gangen ved at klikke på det blå kryds, eller alle filtre kan fjernes på én gang ved at trykke på ”Nulstil alle filtre”.

Filtrepåfund4

 

Den viste fundliste kan nu sorteres på fire forskellige måder
Som standardindstilling vil fundlisten vises med de nyeste fund først. Som noget nyt vil man nu kunne rangsortere den viste fundliste, ligesom man kender det fra diverse annonce-, nyheds-, eller shopping-sider. Sorteringsmulighederne vises som en drop-down-menu under Fundliste og inkluderer:

 • Observationsdato (nyeste eller ældste først)
 • Dansk navn (A-Å)
 • Videnskabeligt navn (A-Z)

Som standardindstilling vil de viste fundlister være sorteret efter de nyeste fund først.

Filtre Fund5


Funktionen er mulig at anvende på listerne vist på siden Fund og Bestem art. Fund skal være i fundliste-visning, for at kunne rangsorteres. Rangsortering kan altså ikke anvendes i Kort-, Galleri-, eller Artslistevisning.