Sidst opdateret d. 10. marts 2022

Find andre brugere og deres fund

Ny feature (marts 2022)

Hvis man vil fremsøge en bestemt bruger eller fund af en bestemt bruger, er dette nu muligt via søgebaren øverst på siderne: Min side, Fund og Bestem art. Brugere kan fremsøges via deres brugernavn og visningsnavn. På siderne Fund og Bestem art vil de viste søgeresultater være filtreret til kun at indeholde fund af den eftersøgte bruger. Søger man efter en bruger på Min side, vil man blive ført til den fremsøgte brugers side. Fremsøgte brugere vil blive vist med initialer, navn og visningsnavn.

Brugersoeg1 (1)