Sidst opdateret d. 24. november 2022

Positionskilde

Ny feature (marts 2022)

Der vil fremadrettet være tre valgmuligheder ift. at angive et funds placering under oprettelse af fund
Når man opretter et nyt fund (NB: gælder ikke ved oprettelse under tur), kan man vælge mellem følgende positionskilder:

  • Billede (baseret på billedets geo-tag)
  • Enhed (baseret på enhedens nuværende placering)
  • Bruger (vælges på kortet)

Positionskilden vil som standardindstilling være gps-koordinater knyttet til billedet (geo-tag). Opretter man et fund uden et billede, vil Arter i stedet anvende positionen for enheden, såfremt positionen er aktiveret, og Arter har fået tilladelse til at tilgå ens position. Hvis man opretter et fund med et billede, men billedet ikke har gps-koordinater, vil enhedsplaceringen igen bruges som positionskilde. Hvis man opretter et fund, hvor man ikke har et billede, billedet mangler geo-tag eller enhedens position er slået fra/ikke har givet Arter tilladelse til at tilgå enhedens position, vil man i stedet manuelt skulle angive fundpositionen på kortet.

Sådan vælger du positionskilde
Det er altid muligt at skifte i mellem, hvilken af de tre positionskilder der skal anvendes, såfremt informationerne og tilladelserne for billede og/eller enhed er givet. Man skifter mellem billede og enhed ved at klikke på vælg kilde over kortet under trin 3 i indberetning. Man vælger bruger-placering ved at klikke på det ønskede sted på kortet. Efter brugervalgt placering kan man gå tilbage til enheds- eller billedeplacering ved igen at klikke på Vælg kilde. Præcisionen kan ændres ved at klikke på den angivne præcision og indtaste den ønskede præcision (m) eller trække i præcisionscirklen. 

Positionskilde1

 

Sådan sikrer du, at billedets geo-tag ikke går tabt ved overførsel mellem enheder
Hvis et billede overføres fra én enhed til en anden, kan gps-koordinaterne tilknyttet billedet gå tabt, afhængig af hvordan billedet er overført. F.eks. kan dette ske ved overførsel via mail. En sikker måde at overføre mellem enheder, er direkte via kabel. Man kan tjekke, om et billede fortsat har gps-koordinater efter overførsel, ved at tilgå billedets egenskaber/detaljer. Tjek altid om geo-tag er slået til inden overførsel. Det kan være, at billedet ikke har et geo-tag fra starten.

Positionskilde2