Sidst opdateret d. 28. april 2021

Fællesskabsvalidering - værd at vide

Sådan får du valideret dine egne og andres fund.

Du har haft heldet mig dig i skattenjagten: Du har fundet den hylde-gøgeurt, du har ledt så længe efter. 

Eller har du? Det kunne egentlig være rart at få bekræftet, at det nu også er en hylde-gøgeurt, du har fundet. Og det kan de andre brugere i Arter hjælpe dig med. 

Alle brugere i Arter kan stemme på artsbestemmelsen af fund, så de kan blive valideret. Det kalder vi fællesskabsvalidering.

 

Fremgangsmåden er enkel:

  1. Klik på "Bestem art" i menuen til venstre i Arter.

  2. Vælg eventuelt den artsgruppe, som du ved mest om.

  3. Klik på de fund, hvor du mener, at du enten kan genkende arten eller sige god for, at der sandsynligvis er tale om denne art (hvis der ikke er tilknyttet et billede).

  4. Stem på artsbestemmelsen inde på fundet, eller foreslå en anden art. Du kan angive, om forslaget til bestemmelse er "sandsynligt" eller "sikkert". Ved at stemme "sikkert" tæller din stemme dobbelt.

Vær opmærksom på, at et fund kan være meldt ind som andet end en art, hvis finderen ikke har været sikker på, hvilken art der kunne være tale om. Så kan fundet i stedet være bestemt til eksempelvis slægt, orden eller familie. Eksempelvis hvis finderen har set en vindrossel, men kun med sikkerhed ved, at det var en drossel. Så kan finderen melde "drosler" ind, som er en familie blandt fugle.

Husk også at tage et kig under fanen "Mangler forslag til art".

Nu er du klar til at stemme og hjælpe med fællesskabsvalideringen! (Du kan læse mere om antallet af stemmer nedenfor)

Arter Faellesskabsvalidering 220720 2

 

Når du så er begyndt at stemme, vil du måske gerne vide lidt mere. Det kunne for eksempel være, hvordan pointsystemet er sat sammen.

Et fund skal have 10 stemmer for at opnå validering.

Stemmerne fordeler sig sådan her:

  • Når du stemmer som almindelig bruger, modtager et fund 1 stemme, når du klikker på "sandsynligt". Hvis du i stedet angiver, at det er "sikkert", at der er tale om netop denne art (eller slægt, familie, orden osv.), tildeler du fundet endnu 1 stemme, altså i alt 2 stemmer.

  • Når du stemmer som artsekspert, vejer din vurdering tungere. Et fund får således 3 stemmer, når du klikker på "sandsynligt". Tilsvarende når du op på at tildele i alt 6 stemmer, hvis du er helt sikker i bestemmelsen.

  • Hvis der i forvejen findes flere end 10.000 fund af en art i Arter, vil det også give 1 stemme.

  • Tilsvarende vil det også give 1 stemme, hvis arten ikke er truet.

 

Et eksempel:

Hvis du som almindelig bruger finder et rådyr og lægger fundet ind på Arter, vil fundet automatisk have 3 stemmer. Det vil det, fordi du har foreslået arten, hvilket giver 1 stemme. Derudover er rådyr ikke en truet art, og det giver også 1 stemme. Endelig er der flere end 10.000 fund af rådyr på Arter, hvilket giver yderligere 1 stemme.

Hvis du som finder så angiver, at du er sikker på, at du har fundet er rådyr, kommer artsbestemmelsen op på i alt 4 stemmer. Det vil altså sige, at der nu kun mangler én ekspert, som er helt sikker på, at der er tale om et rådyr. Så kan eksperten tildele 6 stemmer, og så er fundet valideret med i alt 10 stemmer.

Tilsvarende kan seks almindelige brugere hver tildele 1 stemme, og så når fundet ligeledes op på de nødvendige 10.

 

Vigtigt for artseksperter - et alternativ til ekspertvalidering

I Arter er der to typer af validering, nemlig:

  • Fællesskabsvalidering

  • Ekspertvalidering

Ekspertvalidering vil sige, at en artsekspert på egen hånd kan validere et fund. 

Antallet af fund i Arter er dog for stort til, at artseksperterne kan nå at validere dem alle. Samtidig er et af formålene med Arter også at hjælpe brugerne med hele tiden at blive bedre til at genkende arterne i den danske natur. Derfor er fællesskabsvalidering vigtig.

På den måde får artseksperterne også mere tid til at koncentrere sig om de fund, som er svære at artsbestemme, eller som bliver valideret forkert.