Sidst opdateret d. 16. april 2021

Fund - avancerede filtre

Her kan du læse om søgning og om de mange forskellige muligheder, du finder under ” Avancerede filtre.” Når man som bruger ønsker at lede efter egne eller andres fund, skal man ind i ”Fund”-menuen. I Fund kan man foretage simple søgninger på forsiden eller avancerede søgninger ved at bruge filtre.

Fund-forside

Når man går ind i menuen ”Fund”, vil systemet vise alle fund. Man kan så bruge forskellige søgninger til at afgrænse og dermed gøre antallet af fund mindre.

Øverst kan man søge på art (eller et andet taxonomisk niveau), på geografi (via polygoner) eller afgrænse de viste fund til en artsgruppe, via hurtigvalgsmenuen i højre side.

1Fundsøgning

 

Fund - geografisk søgning

På forsiden af fundsøgningen er der et danmarkskort. Det kan man bruge til at zoome ind på et bestemt område. Vær opmærksom på, at antallet af viste prikker varierer med ind-zoomningen, og at de viste prikker ikke nødvendigvis repræsenterer alle mulige fund i det viste kortudsnit. Det skyldes, at vi med det store antal fund, der er på Arter, ville dække hele kortet med prikker. Det er derfor valgt at begrænse visningen til de nyeste fund.

Kortet kan desuden bruges til at foretage geografiske valg i fund. I bunden af kortet findes fire muligheder for afgrænsninger – polygon, cirkel, kvadrat og skærmudsnit. 

1Polygoner

 

Polygon – bruger man til en afgræsning med mange punkter. Bemærk, at der er et maksimum på 100 punkter.

2Polygon

 

Cirkel og kvadrat bruges, hvor der ikke kræves helt så stor nøjagtighed.

3Kvadrat

 

Man kan kombinere forskellige geografiske søgninger på samme tid, men aldrig mere end 100 punkter i alt.

Det er også muligt at få vist det nuværende kortudsnit.

Hvis man vil slette et eller flere geografiske søgninger, kan man bruge skraldespanden. Når man trykker på den, vil de forskellige søgninger blive røde, når man fører markøren hen over dem, og man kan vælge, hvilke der skal slettes.

4Sletpolygon

 

Avancerede søgninger

Hvis man har brug for mere avancerede søgninger, kan man bruge ”Avancerede filtre” til at foretage yderligere valg.

5Avanceredefiltre

 

Her får man mulighed for at vælge imellem en lang række filtre, nedenfor gennemgås de vigtigste.

 

Art/taxon


Her kan man søge på en art eller et hvilket som helst andet taxon

Som under søgning på forsiden af ”fund” vil systemet hjælpe med at finde ord i databasen, der matcher det, man skriver.

 

6Taxonsøgning

 

I denne søgning søges der på den fulde artsdatabase, dvs. alle taxonomiske niveauer, inkl.  både riger, hybrider, former, underarter mm. Hvis man IKKE ønsker dette, skal man fjerne fluebenet i ”Medtag undertaxa”.

7Undertaxa

 

Formgruppe

I Arter bruger vi formgrupper, som er samlinger af arter, som ellers ikke er i familie. Det gør det lettere at søge efter interessante grupper, som f.eks. dagsommerfugle, rødalger, snyltehvepse med mange flere.

8Formgruppe

 

I ”Periode” kan man søge efter datoer. I udgangspunktet søges der på funddatoen. Hvis man i stedet ønsker at søge på registreringsdatoen, kan man vælge det.

9Periode

 

Personer

I afsnittet ”Personer” kan man søge efter fund, som er gjort eller registeret af bestemte personer. Bemærk, at dette afsnit KUN kan bruges for fund, der er registeret direkte på Arter. Man kan således ikke søge efter personer, der har registeret fund i f.eks. DOFbasen eller hos iNaturalist.
”Rapportør” er den person, der har indtastet fundet på Arter.
”Finder” er personer, der er blevet tilføjet til fundet, f.eks. hvis man har været flere afsted på en tur sammen.

10Personer

 

Dokumentation

Afsnittet ”Dokumentation” er en række søgefelter, som har deres oprindelse i de tillægsinformationer, man kan sætte på en observation.

”Medtag ikke-validerede fund” – i udgangspunktet vises kun fund, som er blevet valideret. Hvis man også ønsker at se ikke-validerede fund, skal man markere det her.

”Indsamlet” – hvis man ønsker specifikt at se fund, hvor der er taget belæg, skal man markere det her. Bemærk, at denne markering kun vil gælde observationer, som er indtastet direkte på Arter.

11Dokumentation

 

”Datasæt” – her kan man vælge, hvilke datasæt man ønsker at se fund fra. Denne liste udbygges med tiden og indeholder både dynamiske og historiske datasæt. LINK til DATASET dokumentet

”Søg i beskrivelse” er en mulighed for at foretage fritekstsøgning i feltet ”Tilføj evt. beskrivelse af dit fund” under det enkelte fund.

12Beskrivelser

 

”Søg i økologibeskrivelse” er en mulighed for at foretage fritekstsøgning i feltet ”Beskriv økologien” fra de enkelte funds fundoplysninger. Dette og det forrige felt kan være svære at bruge, da man skal skrive nøjagtigt det, som er brugt ved indlæggelse af fundet. Så den mindste stavefejl kan resultere i, at man ikke finder det, man søger efter.

”Fundet på” – feltet kan bruges til at lede efter fund, der er gjort på noget bestemt. Hvis man f.eks. vil se, hvilke fund der er gjort på blåhat eller stor nælde. Kan især være god at bruge til galler eller larver af sommerfugle eller andre arter, som er afhængige af at leve på/af/i bestemte planter.

13Fundetpå

 

”Fundnummer” bruges til at finde bestemte fund på Arter. I øverste venstre hjørne står fundets individuelle nummer.

14Fundnummer

 

14Fundnummerb

 

”Præcision” bruges til at søge efter fund med bestemt præcision. Nogle fund kan være angivet meget upræcist, f.eks. inden for en radius på 5.000 meter, og man bør som bruger overveje, om man vil bruge dette fund, hvis det f.eks. skal indgå i forskning eller myndighedsbehandling.

15Præsision

 

Man kan kombinere alle søgemulighederne. Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme 0 fund, hvis man forsøger at kombinere ”umulige” søgninger, f.eks. ved at søge efter en planteart og vælge artsgruppen ”fugle”.