Skrevet d.: 22. april 2021

Tægen, et misforstået insekt.

Skrevet af:

Tægerne kendes som alle insekter på deres seks ben og deres ”sugerør”, der ligger ned langs kroppen – biller har bidende munddele, og sommerfuglene har sugesnabel (som en oprullet fjeder).

Tægerne lever – i store træk – af planter, hvor de stikker deres ”sugerør” ind og suger plantesaft i sig. Enkelte udsuger andre insekter.

I Danmark findes der ca. 500 forskellige arter af tæger, nogle er store, de fleste små, nogle er brede andre er lange og smalle, nogle lever i vand, de fleste lever på land, fælles for dem alle er dog, at de ikke er skovflåter (som jo er en mide med otte ben).

En af de nye tæger i Danmark er amerikansk fyrretæge, som er en stor og markant tæge. 

Også den flotte stribetæge er relativt ny for Danmark.

Stribetæge (Graphosoma Lineatum)06 Molslaboratoriet (1)

Fælles for dem begge er, at at de er vidt udbredte og kan findes i næsten hele Danmark.

Har du set én af de flotte tæger? Så kan du gøre os andre en tjeneste og rapportere dit fund og gerne foto på Arter. På den måde kan forskerene se, hvordan de nye tæger breder sig i Danmark.

Ingen af de to tæger gør nogen skade og er IKKE invasive.

PPS. Hvis du er blevet interesseret i skovflåten, kan du læse mere her https://arter.dk/.../f94eddf8-f785-ea11-aa77-501ac539d1ea