Sidst opdateret d. 29. juni 2021

Brombær (Rubus) danske arter

Nøgle til de danske brombær arter af Mikael Landt

Feltnøgle til ægte brombær

1          Småblade fligede                                                                                                                                                    25. laciniatus

            Småblade hele                                                                                                                                                            2

2          Bægerblade grønne, eventuelt glinsende og med hvidfiltet rand (ofte men ikke altid

            grøn stængel, klaseagtig fåblomstret blomsterstandmed og hjerteformede endeblade           3

            Bægerblade grågrønne med hvidfiltet rand eller gråvidt filtede, blomsterstanden

            oftest sammensat med over 40 blomster                                                                                                      10

3          Bladskud furede                                                                                                                                                         4

            Bladskud trinde-butkantede                                                                                                            

4          Torne på bladskud kraftige 6-8 mm ofte buede ret tætte, bladspids op til 2 cm                           5

            Torne på bladskud spinkle rette-skrå ret få, bladspids påfaldende lang                                          6

5          Blomsterstilke uden eller med 1-2 svage torne                                                                                          8. sulcatus

            Blomsterstilke med 3-8 seglbuede torne                                                                                                      7. pseudothyrsanthus

6          Blomsterstandsakse og blomsterstilke tæthårede og stilkkirtlede                                                  3. allegheniensis

            Blomsterstandsakse og blomsterstilke hårede og pnktkirtlede                                                        4. canadensis

7          Endeblade med hjerteformet grund, bredest under midten                                                              8

            Endeblade med med afrundet/udrandet grund, bredest over midten                                           9. bertramii

8          Torne på bladskud kraftige buede, blade 5-delte                                                                                   6. plicatus

            Torne på bladskud rette sylformede, nedre blade ofte 6-7-delte                                                     9

9          Bladskud pr. 5 cm med 0-6 mørkviolette torne, bladoverside svagt håret                                   2. nessensis

            Bladskud pr. 5 cm med 10-30 torne, bladoverside tæthåret                                                               1. scissus

10       Støvblade under blomstring tydeligt kortere end griflerne                                                              11

            Støvblade under blomstringen længere end eller af længde med griflerne                              12

11       Torne krumme, krone lyserød                                                                                                                        21. arrhenii

            Torne rette, krone hvid                                                                                                                                     22. sprengelii

12       Blomsterstilke uden eller med op til 5 stilkkirtler                                                                                13

            Blomsterstilke med over 20 stilkkirtler                                                                                                     23

13       Bladskud uden eller med 1-5 hår pr. cm side                                                                                        14

            Bladskud med 20-50 hår pr. cm side                                                                                                         19

14       Torne på bladskud spinkle 3-5 mm karminrøde, bladskud trinde-butkantede                      26. egregius

            Torne på bladskud kraftige 5-12 mm ikke rødfodede, bladskud kantede-furede                  15

15       Bladunderside hvidfiltet, endeblade +/- cirkelrunde med afsat spids                                        38. armeniacus

            Bladundersiden højst gråfiltede, endeblade ikke cirkelrunde med afsat spids                      16

16       Bladoverside glat                                                                                                                                                17

            Bladoverside håret                                                                                                                                            18

17       Blomsterstilke med 5-10 rette 4-6 mm lange torne                                                                             29. langei

            Blomsterstilke med 2-6 gullige buede torne                                                                                          36. grabowskii

18       Endeblade langstilkede med hjerteformet basis, bladunderside gråfiltet                               24. cardiophyllus

            Ende med afrundet basis, bladunderside grøn uden stjernehår                                                 17. gratus

19       Støvknapper med hår, torne på bladskud svage 4-5 mm lange                                                     9. sciocharis

            Støvknapper uden hår, torne på bladskud kraftigere oftest >6 mm                                           20

20       Endeblade langstilkede 35-50% af bladpladen, blomsterskud med krumme torne           21

            Endeblade kortstilkede 25-35% af bladpladen, blomsterskud med rette-buede torne    22

21       Torne med iøjnefaldende karminrød basis, bladunderside grå +/- filtet                                  27. lindebergii

            Tornbasis uden afvigende farve, bladunderside grøn ru                                                                31. septenrionalis

22       Endeblade cirkelrunde med afsat spids, blomsterstilke med rette torne                               34. polyanthemus

            Endeblade ægformede med jævn spids, blomserstilke med buede torne                             32. insularis

23       Torne på bladskud alle af samme stærrelsesorden 4-12 mm                                                       24

            Bladskud med større torne kombineret med helt korte (<0,5 mm) småtorne/børster      29

            Bladskud med torne, kirteltorne og stilkkirtler i alle størrelsesordener                                  30

24       Bladskud meget tæthårede - >80cm side kanelbrune, krone ofte mørkrosa                         40. vestitus

            Anderledes                                                                                                                                                         25

25       Torne spinkle sylformede, blade ofte 3-delte eller 4-5 foddelte                                                  43. atricantherus

            Torne kraftigere med bred basis– oftest over 6 mm, blade 5-delte                                            26

26       Støvknapper med hår, endeblade runde med afsat spids – oftest bredest over midten  27

            Støvknapper uden hår, endeblade bredest på eller under midten                                           28

27       Blomsterstilke med 1-4 (næsten) rette torne                                                                                      45. mucronulatus

            Blomsterstilke med 10-18 buede torne                                                                                                 44. drejeri

28       Endeblade +/- kredsrunde med afsat spids                                                                                        34. polyanthemus

            Endeblade med en lang udtrukken spids                                                                                            39. pyramidalis

29       Blomsterstilk med 2-9 rette tone                                                                                                             48. radula

            Blomsterstilk med 15-25 buede torne                                                                                                  47. pallidus

30       Større torne rette, ofte sylformede                                                                                                        31

            Større torne kraftigt klokrummede, endesmåblade ret små                                                     50. infestus

31       Blade altid 3-koblede                                                                                                                                 63. pedemontanus

            Blade 4-5-delte                                                                                                                                             51. dasyphyllus