Skrevet d.: 8. juli 2020

Tak for den første måned

Skrevet af: Projektgruppen bag Arter

Betabrugerne har lagt 2.500 fund ind i Arter i løbet af den første måned. Her kan du se nogle ganske få eksempler.

Almindelig lungemos, rødstjert, trepigget hundestejle, svovlporesvamp, rådyr, pragtbuksebi, hestemusling, stålorm, drue-hyld og mange, mange flere.

Betaversionen af Arter blev tilgængelig via internetadressen arter.dk 29. maj 2020. Siden har I som betabrugere og ambassadører for Arter haft travlt med at registrere fund og melde tilbage til projektgruppen om jeres oplevelser og idéer til fremtiden.

 Har får I lidt tal:

FAKTA OM DEN FØRSTE MÅNED (DATA PR. 2. JULI 2020)
  • 2.566 fund
  • 1.544 fund er blevet valideret
  • 224 rødlistede (truede) arter er blevet rapporteret

Projektgruppen bag Arter vil gerne takke alle betabrugere for at bidrage til, at arter.dk kan blive centrum for viden om arter i Danmark. Ikke mindst skal der lyde en stor tak til artseksperterne, som hver dag gør os alle klogere på, hvordan vi genkender vores arter, ved at hjælpe til med valideringen af fund.