Skrevet d.: 7. oktober 2022

Månedens fund: Almindelig løvgræshoppe viste sig at være sjælden, nyetableret sivgræshoppeart!

Skrevet af: Arter

Sydligsivgræshoppe Karstenkeibel 2
Sydligsivgræshoppe Karstenkeibel 1

Karsten Keibel og Britta Nyvang fandt ved en tilfældighed en sjælden græshoppe på en ny lokalitet i Østjylland. 

De troede ellers, at de bare registrerede et fund af den store grønne løvgræshoppe, som er udbredt og ret almindelig i hele Danmark. Men en af portalens græshoppeseksperter, biologistuderende Hjalte Kjærby, spottede hurtigt, at der var tale om en noget mere bemærkelsesværdig observation: der var nemlig tale om en sydlig sivgræshoppe!

Den sydlige sivgræshoppe har en stor udbredelse i Vesteuropa og det sydlige England, men Nordtyskland har længe været den nordlige grænse for græshoppen. Men siden 2021 har man gjort enkeltvise fund i Danmark, og det menes nu, at der er en reel bestand af arten ved Sorø. Det betyder, at den sydlige sivgræshoppe er en af de nyetablerede arter i Danmark – og at vi vil komme til at se mere til dem i fremtiden. 

Dette fund er et skønt eksempel på, at normale fund kan vise sig at være noget helt andet – og hvilken værdi tilfældige fund kan have for den overordnede monitorering af arterne i Danmark. Husk derfor, at tage gode billeder, hvis I har mulighed for det, det vil først og fremmest sige: billeder fra flere vinkler, så eksperterne kan hjælpe med artsbestemme fundene.

Fundet af Karsten Keibel og Britta Nyvang den 22.9.2022 ved Skejby.