Sidst opdateret d. 12. oktober 2022

Sandsynlighedsvalidering

Ny feature (marts 2022)

Der vil fremadrettet være tre valideringsstatus’er:

  • Sandsynlighedsvalideret, som fundet får hvis det når 7 point
  • Fællesskabsvalideret, som fundet får, når det har mere end 10 point og mindst to ”menneskestemmer”
  • Ekspertvalideret, som i dag, hvis en ekspertbruger vælger at bruge sin ekspertstatus til validering

Det betyder også, at eksperter i dag ikke længere har særlig status, når de stemmer almindeligt.
Samt at vi med denne ændring giver almindelige brugere mulighed for at blive bedre og dermed få flere point at give af.

Det er vigtigt at huske, at fund der bliver sandsynlighedsvalideret (helt eller delvist), bliver ført videre til ”Bestem art” menuen og her gennemgår den normale valideringsprotokol, dvs. at brugere og eksperter stadig kan komme med andre forslag til artsbestemmelsen.

Når en bruger lægger et nyt fund ind, uanset om det er med foto eller ej, vil systemet fremover se om det er sandsynligt, at fundet er gjort på det pågældende sted og det pågældende tidspunkt og tildele et antal ”for-point” til fundet for at hjælpe valideringen igennem.


Systemet kigger på følgende variabler i systemet:

  • Geografi – er arten er funden i nærheden af fundets placering
  • Tid (fænologi) – at arten er fundet på samme tidspunkt tidligere år
  • På udvalgte arter kan der desuden gives ekstra point for artens genkendelighed. F.eks. pindsvin

Kun fund på art bliver kørt igennem sandsynlighedsvalidatoren, dvs. at fund til f.eks. slægt IKKE køres igennem
Kun fund hvor bruger angiver at hun/han er SIKKER bliver kørt igennem sandsynlighedsvalidatoren.

Der kigges kun på fund, som er valideret af mennesker – dvs. at fund som systemet har sandsynlighedsvalideret, ikke indgår i processen

De enkelte variable kan sættes på de enkelte arter eller arves fra højere taxa.


Personlige point
Alle brugere som deltager i at give artsforslag til fund på Arter vil fremover få tildelt personlige point for hvert fund, som de har deltaget i artsbestemmelsen af, såfremt fundet bliver endeligt valideret – dvs. enten fællesskabs- eller ekspertvalideret.

Men bemærk, at hvis man foreslår en art, som viser sig at være forkert, så fratrækkes 2 personlige point.

Personligepointfinal

 

Stopvariabler
De enkelte arter eller taxonomier kan være belagt med en stopparameter, der betyder, at fund af den pågældende art/taxon IKKE køres igennem sandsynlighedsvalidatoren.

Dette kan f.eks. være taxa, hvor der er sværtbestemmelige arter imellem, eller artskomplekser hvor der kun er ganske få billeder eller fund.

Alle variabler angives af eller i samarbejde med taksoneksperter i den pågældende gruppe.

 

Eksempel
Solsort giver:

Geografisk point: 1 (fordi den findes ”overalt”)
Fænologipoint: 1 (fordi den ikke trækker væk om vinteren, findes ”altid”)
Genkendelsespoint: 1 (fordi det er vurderet, at alle kan genkende en solsort)

Brugeren der lægger fundet ind har tidligere oprettet 8 fund af solsorte, som er blevet valideret: 4 point.
Dette vil i alt give fundet 7 sandsynlighedspoint i alt.

Når fundet ses i menuen ”Bestem art”, vil det således kræve yderligere tre point for at blive fællesskabsvalideret.