Sidst opdateret d. 4. april 2023

Filtre på Bestem art

Via 'Bestem art' kan du fremsøge fund, der mangler artsbestemmelse. Du kan både bruge hurtigsøgninger og forskellige avancerede filtre for at finde frem til de arter, du vil hjælpe med at bestemme.

Hurtigsøgning på Bestem art

På 'Bestem art' kan du foretage hurtigsøgninger på tre parametre: 

  • Artsgruppe 
  • Formgruppe 
  • Vis kun med foto 

Som standardindstilling vil hurtigsøgningen 'Vis kun med foto' være slået til. Denne skal du klikke fra manuelt, hvis du også vil have vist fund uden billeder. Disse filtre vil ikke fremgå, hvis du i stedet vælger 'Avancerede filtre'.

Bestemart1

Avancerede filtre består af syv menupunkter

De avancerede filtre på 'Bestem art' består af syv helt eller delvist kollapsede drop-down menupunkter (nogle med yderligere underfelter): 

  • Taxonomi (fremsøg taxon) 
  • Sted/område 
  • Fundegenskaber (livsstadie eller fundnummer) 
  • Administrative lister (Rødlistestatus m.fl.)
  • Periode 
  • Personer (rapportør og finder) 
  • Valideringsstatus (sandsynlighedsvalideret m.fl.)

Nogle filtre kræver mere end et simpelt klik

De fleste filtre kræver blot, at du enten klikker et flueben til eller fra eller klikker på et filterresultat for at tilføje det til søgningen.

I filtret for Sted/område kan du ikke blot klikke på kortet, men skal i stedet optegne et polygon. Kun fund i det optegnede område bliver medtaget i søgningen, da standardindstillingen viser alle fund i landet, som er indregistreret på Arter, og som mangler validering. Det optegnede område kan være i form af en firkant, en trekant eller et selvtegnet polygon - det vælger du i bundet af kortet.

Vil du slette et område fra søgningen, skal du klikke på skraldespanden i bunden af kortet og derefter klikke på det optegnede område.

Filtre Bestem2

 

Du kan indtaste den ønskede periode manuelt i Fra dato og Til dato, men du kan også indstille perioden ved at trække i skyderen, der vil ændre perioden efter otte prædefinerede tidsintervaller, som tæller ned fra "Altid” (standardindstilling) til ”I dag”. 

Filtre Bestem3


Sådan fjerner du let et filter 

Fælles for alle filtre er, at de kan fjernes ved at trykke på krydset på det ønskede filter på Bestem art-forsiden eller ved at trykke på 'Nulstil alle filtre'.

Periodefiltret kan du ændre på to måder: Hvis du vil fjerne datointervallet helt, kan du trække skyderen tilbage til "Altid”.  Du kan også indtaste et tidsinterval manuelt i Fra dato- og Til dato-felterne; det vil ophæve det filter, du havde valgt ved hjælp af skyderen. 

Filtre Bestem4

 

Fjern fund på den viste liste

Når du bladrer gennem de enkelte fund på din liste og støder på fund, du ikke længere vil have vist på din liste, kan du fjerne dem uden at lukke oversigten. I stedet kan du blot trykke på knappen 'Fjern fra min liste' og bladre videre til næste eller foregående fund. Du vil nu ikke længere få vist fundet, når du bladrer, eller når du efterfølgende ser på hele fundlisten.

Visning2

Beslægtede emner