Sidst opdateret d. 15. januar 2024

Sandsynlighedsvalidering

Sandsynlighedsvalidering af fund på Arter bygger på informationer om geografi, fænologi og genkendelighed.

Når en bruger lægger et nyt fund ind, uanset om det er med foto eller ej, ser systemet på om det er sandsynligt, at fundet af arten er gjort på det pågældende sted og det pågældende tidspunkt og tildeler et antal ”for-points” til fundet for at hjælpe valideringen igennem.

 

Og når et artsforslag har opnået ≥7 points, tildeles det valideringsstatussen "sandsynlighedsvalideret".

 

Fund, der er sandsynlighedsvalideret (helt eller delvist), bliver efterfølgende ført videre til 'Bestem art'-menuen, hvor det gennemgår den normale valideringsprotokol, dvs. at brugere og eksperter stadig kan komme med andre forslag til artsbestemmelsen.


Systemet kigger på følgende variabler
  • Geografi: Er arten er funden i nærheden af fundets placering
  • Tid (fænologi): At arten er fundet på samme tidspunkt tidligere år
  • På udvalgte arter kan der desuden gives ekstra points for artens genkendelighed, eksempelvis pindsvin.

Kun fund på art bliver kørt igennem sandsynlighedsvalidatoren, dvs. at fund til eksempelvis en slægt ikke bliver sandsynlighedsvalideret.

Kun fund, hvor bruger angiver at hun/han er sikker, bliver kørt igennem sandsynlighedsvalidatoren.

Der kigges kun på fund, som er valideret af mennesker – dvs. at fund, som systemet har sandsynlighedsvalideret, ikke indgår i processen.

De enkelte variable kan sættes på de enkelte arter eller arves fra højere taxa.

Stopvariabler

De enkelte arter eller taxonomier kan være belagt med en stopparameter, der betyder, at fund af den pågældende art/taxon ikke køres igennem sandsynlighedsvalidatoren.

Det kan f.eks. være taxa, hvor der er svært bestemmelige arter imellem, eller artskomplekser, hvor der kun er ganske få billeder eller fund.

Alle variabler angives af eller i samarbejde med taxoneksperter i den pågældende gruppe.

Eksempel

Solsort giver:

  • Geografisk point: 1 (fordi den findes ”overalt”)
  • Fænologipoint: 1 (fordi den ikke trækker væk om vinteren, findes ”altid”)
  • Genkendelsespoint: 1 (fordi det er vurderet, at alle kan genkende en solsort)

Brugeren der lægger fundet ind har tidligere oprettet 8 fund af solsorte, som er blevet valideret: 4 point.
Dette vil i alt give fundet 7 sandsynlighedspoints.

Når fundet ses i menuen 'Bestem art', vil det således kræve yderligere tre point for at blive fællesskabsvalideret.