Sidst opdateret d. 16. juni 2023

Filtre, når du søger på Fund

Her finder du en oversigt over de forskellige filtre, du kan anvende, for at præcisere din søgning på Fund.

Hvad kan jeg filtrere for?

Dele af 'Avancerede filtre' fremgår som hurtigsøgninger og inkluderer:

 • Rødlistede arter
 • Medtag kun fund fra Arters brugere
 • Medtag ikke-validerede fund
 • Periode
 • Artsgrupper
 • Del søgning

Hurtigsøgningen Medtag ikke-validerede fund udvider den viste fundliste til også at inkludere fund, som endnu hverken er automatisk-, fællesskabs- eller ekspertvalideret. Modsat reducerer hurtigsøgningen Kun fund fra Arters brugere den viste fundliste, da observationer fra eksterne datasæt ikke vil medgå i den viste fundliste.


Perioden kan indtastes eller indstilles med skyderen

Du kan indtaste den ønskede periode manuelt i Fra dato og Til dato, men du kan også indstille perioden ved trække i skyderen, der vil ændre perioden efter otte prædefinerede tidsintervaller, som tæller ned fra ”Altid” (standardindstilling) til ”I dag”.

Som andre filtre vil det valgte filter fremgå under søgefeltet og kan fjernes ved at trykke på det blå kryds. Hvis du vil fjerne datointervallet helt, kan du trække skyderen tilbage til "Altid”.  Du kan også indtaste et tidsinterval manuelt i Fra dato- og Til dato-felterne; det vil ophæve det filter, du havde valgt ved hjælp af skyderen. 

Filtrefundperiode

 

Del din søgning med et forkortet link eller direkte til SoMe og mail

Hvis du har foretaget en søgning under Fund med flere søgefiltre, f.eks. område, datointerval, art, og du vil dele din søgning via link, vil det delte link nu blive komprimeret i længden. Det forkortede link, som indeholder de samme informationer som det oprindelige, kan tilgås til højre lige under 'Avancerede filtre' og vises med det klassiske del-ikon og tekst.

Samme sted er det muligt at dele søgningen direkte via Facebook, Twitter eller mail. Vælges en af disse, føres man direkte til det valgte delings-site. Mailkontoen vil være den mailkonto, der er sat som standardprogram på enheden. Modtageren af det delte link vil kunne tilgå søgningen præcis som det er, i det øjeblik linket deles, med mulighed for efterfølgende at redigere i søgningen samt videredele.

Delfund Cropped


Avancerede filtre vises som en samling dropdownmenuer

De fleste filtre under 'Avancerede filtre', inklusive hurtigsøgnings-filtrene, er dropdownmenuer, der er foldet sammen, men kan åbnes ved at klikke på pilen.

Filtrepåfund6


Dropdownmenuerne inkluderer:

 • Dokumentation (valideringsstatus, datasæt, fund-ID mv.)
 • Administrative lister (rødlistestatus, invasive arter mv.)
 • Fundegenskaber (livsstadie, levested, substrat mv.)
 • Artsegenskaber (taxonrang, formgruppe mv.)
 • Periode
 • Personer (rapportør og finder)
 • Administrative filtre (inkludér kun eksterne fund uden kortlagt art)
  Kun brugere med administratorrettigheder.

Alle dropdownmenuer kan i øvrigt åbnes på én gang ved at klikke på Se alle filtre i toppen af 'Avancerede filtre'. 

Filtrepåfund7Når du har valgt de ønskede filtre, klikker du på 'Ok' og lukker 'Avancerede filtre'. De filtre, du har valgt, fremgår nu under søgefeltet på Fund-siden. Disse kan fjernes én ad gangen ved at klikke på det blå kryds for hvert filter, eller alle filtre kan fjernes på én gang ved at trykke på Nulstil alle filtre

Filtrepåfund8

 

Den viste fundliste kan sorteres på fire forskellige måder

Som standardindstilling vil fundlisten vises med de nyeste fund først. Dette kan ændres ved at ændre sorteringensmåden, ligesom man kender det fra diverse annonce-, nyheds-, eller shopping-sider. Sorteringsmulighederne vises som en dropdownmenu under Fundliste og inkluderer:

 • Observationsdato (nyeste eller ældste først)
 • Dansk navn (A-Å)
 • Videnskabeligt navn (A-Z)
Filtrepåfund9

 

Fund skal være i fundliste-visning for at kunne rangsorteres. Rangsortering kan altså ikke anvendes i Kort-, Galleri-, eller Artslistevisning.

Beslægtede emner