Sidst opdateret d. 12. juni 2023

Se fund på kort med heatmaps

Fund vises på kort ved hjælp af heatmaps, som du kan supplere med forskellige baggrundskort og kortlag samt indstillinger, der styrer tæthed, gennemsigtighed og tidsserier.

Når du vælger kortvisning af fund, bliver fundene vist ved hjælp af heatmaps. Heatmaps viser en relativ udbredelse af fund i kvadrater, som farves gradvist mørkere med antallet af fund.

Web Heatmap 1Pix

 

Baggrundskort og kortlag

Ved at klikke på det lille ikon nederst til højre på kortet kan du vælge forskellige baggrundskort, som kan suppleres med kortlag, der viser kommuner, faunistiske distrikter og nationalparter.

Bemærk, at heatmaps ikke er et GIS-system. De forskellige lag vises kun som netop lag, og der er ikke tale om en egentlig afgrænsning. Det er forsat muligt at tegne egne polygoner som afgrænsning, når du vil se udbredelsen af fund inden for et bestemt geografisk område.

Valg af tæthedskort, gennemsigtighed og tidsserier

Ved at klikke på det lille tandhjul nederst til højre på kortet kan du vælge forskellige indstillinger.

Tæthedskort

  • Tæthedskort + punkter viser tæthedskort, indtil der er zoomet så langt ind, at det er muligt vise punkterne i det enkelte kvadrat.
  • Tæthedskort 10 x 10 fastholder kvadraterne uanset zoomniveau.
  • Kun punkter ligner det tidligere kort i ‘Fund’. Der vises ingen kvadrater, men alle fundpunkter i et kortudsnit vises først, når der er zoomet ind til et niveau, der viser 300 punkter. Indtil dette punkt nås, bliver fund vist efter dato (nyeste først) sammen med en angivelse af, at nogle punkter ikke kan vises.

Gennemsigtighed
Du kan bruge skyderen til at styre gennemsigtigheden i kvadraterne.

Bruger kan vælge selv at definere de enkelte outliers (dvs. hvor mange fund der skal være i et kvadrat for hvert farvetrin). Hvis bruger ikke definerer det, bliver det automatisk beregnet på baggrund af den samlede datamængde i fundsøgningen.

Definerede outliers kan hjælpe med at undgå “pukler” i data, f.eks. fuglestationer, som vil gøre fugledata skæve.

Web Tandhjul 2Pix
Web Celle 2Pix


Ved at klikke på en enkelt celle kan du se, hvilke fund der er gjort i det pågældende område.

Tidsserier
Hvis du har lyst til at se udviklingen af en arts udbredelse, kan du benytte tidsseriefunktionen. Tidsserier kan enten genereres automatisk (over 5 perioder, fra første til seneste fund), eller du kan vælge at definere serien med op til 12 perioder. Når tidsserien er genereret, kan du benytte skyderen til at vise de enkelte perioder én for én.

Glente1 2Pix
Glente2 2Pix

 Eksempel: Her to trin for rød glente.

Beslægtede emner