Sidst opdateret d. 31. august 2023

Atlasprojekter

Oversigt over danske atlasundersøgelser. Data fra flere af disse indgår allerede på Arter, og flere vil komme til i fremtiden.

I løbet af det sidste halve århundrede er en lang række atlasprojekter blevet gennemført i Danmark. De vigtigste af disse er oplistet nedenfor. De tager alle afsæt i enkelte artsgrupper, men favner tilsammen bredt inden for både dyr, planter og svampe.

Data fra flere af disse atlasprojekter indgår allerede på Arter, og flere vil komme til i fremtiden.

Bemærk! Atlasundersøgelser bygger typisk på kvadrater på 5x5 eller 10x10 km, og som regel angives fundene fra centrum af disse, hvilket kan give en unøjagtighed på flere kilometer fra det præcise fundsted.

Atlasprojekter

Eksempler på bogværker udarbejdet på basis af atlasprojekter. Datasættene fra disse projekter indgår i Arter.

De vigtigste atlasprojekter i Danmark

Danske atlasundersøgelser opdelt efter artsgruppe med angivelse af periode. Titler med fed skrift rummer datasæt, der indgår på Arter. Tallet i parentes efter titlen henviser til listen over referencer.

Pattedyr
 • 2000-2005: Dansk pattedyratlas (1)
Fugle
 • 1971-1974: Atlas I (4)
 • 1993-1996 Atlas II (6)
 • 2014-1918: Atlas III (12)
Krybdyr og padder
 • 1976-1986: Atlasundersøgelsen af padder og krybdyr i Danmark (5)
 • 2015-2021: Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr I (8)
 • 2022-2028: Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr II (8)
Fisk

Ferskvandsfisk

 • 2006-2009: Atlas over danske ferskvandsfisk (2)

Saltvandsfisk

 • 2009-2017: Atlas over danske saltvandsfisk (2)
Insekter

Dagsommerfugle

 • 1990-1993: Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle (9)
 • 2014-2018: Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle II (8)
 • 2019-2023: Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III (8)

Svirrefluer

 • 1983-1993: Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer (11)
 • 2015-2021: Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer II (8)
 • 2022-2026: Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer III (8) 

Biller

 • 2022-2026: Atlasprojektet Danmarks Biller II (8)

Bredtæger, randtæger og ildtæger

 • 1992-2000: Atlasprojektet danske bredtæger, randtæger og ildtæger (10)

Guldsmede

 • 2014-2018: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede I (8)
 • 2019-2023: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II (8)
Planter

Karplanter

 • 1991-2011: Atlas Flora Danica (7)
 • 2018-2022: Atlasprojektet Danmarks Karplanter (8)
Svampe
 • 2009-2013: Danmarks Svampeatlas (3)
 • 2016-: Danmarks Svampeatlas 2.0 (3)
Referencer
 1. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.). 2007. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. København.
 2. Carl, H. & P.R. Møller (red.). 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk.
  Fiskeatlas omfatter to separate projekter omfattende hhv. ferskvandsfisk og saltvandsfisk. Førstnævnte blev afsluttet i 2009, sidtsnævnte er endnu ikke afsluttet.
 3. Danmarks Svampeatlas.
 4. Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugle udbredelse: Resultaterne af Atlas-projektet, kortlægningen af Danmarks ynglefugle, 1971-74. Dansk Ornitologisk Forening. København.
 5. Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet & Skov- og naturstyrelsen.
 6. Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. G.E.C. Gads Forlag. København.
 7. Hartvig, P & P. Vestergaard (red.). 2015. Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. København.
 8. Naturbasen (tidligere Fugleognatur).
 9. Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Gyldendal.
 10. Tolsgaard, S. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger (Heteroptera: Pentatomoidea, Coreoidea & Pyrrhocoroidea). Entomologiske Meddelelser 69: 3-46
 11. Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer. Danmarks Dyreliv, bd. 6. Apollo Books.
 12. Vikstrøm , T. & C.M. Moshøj m.fl. 2020. De danske ynglefugles udbredelse 2014-2017. Dansk Ornitologisk Forening & Lindhardt og Ringhof.