Sidst opdateret d. 13. april 2023

Bøger om tæger og netvinger til download

Supplér beskrivelserne på Arter med flere billeder, generelle oplysninger, tabeller og meget mere.

Fire bind i serien Danmarks Dyreliv, udgivet af Apollo Booksellers, kan frit downloades her på siden - tre bind om tæger og et om netvinger. Sidstnævnte omfatter bl.a. guldøjer og myreløver.

Danmarks Dyreliv


Bøgerne er tilgængelige i to versioner - en light version og en version i højere opløsning. Vil du gerne kunne zoome ind på billederne og se detaljer, kan du med fordel vælge versionen med den høje opløsning. Bemærk dog, at billederne er af forskellig kvalitet.

Download

Light version

Fuld version

PDF-versionerne af bøgerne er gjort offentligt tilgængelige efter aftale mellem forfattere og udgiver. Bemærk dog, at de ikke er underlagt de samme regler for brugsret, som i øvrigt gælder på Arter. Alt i bøgerne er således pålagt fuld ophavsret.

Beskrivelserne af de enkelte arter i bøgerne vil imidlertid være at finde på Arter.dk i form af bearbejdede uddrag. Ligeledes vil en stor del af billederne, for tægernes vedkommende, også kunne ses på Arter.dk. Udover mere billedmateriale indeholder bøgerne en række generelle afsnit om bl.a. livscyklus, føde, ynglebiologi samt status og udbredelse - og for frøtægernes og netvingernes vedkommende bestemmelsesnøgler.

Apollo Booksellers (tidligere Apollo Books) har udgivet  i alt 15 bind i serien Danmarks Dyreliv i perioden 1984-2018. De øvrige bind omfatter snudebiller, svirrefluer og flere grupper af natsommerfugle samt dagsommerfugle, guldsmede og græshopper - foruden de her omtalte tæger og netvinger. Hertil kommer et enkelt bind om fugle (ugler).

Apollo Booksellers er lukket med udgangen af september 2021, og varelageret er overtaget af det tyske firma Bioform - www.entobooks.deinfo@bioform.de. 

Opslag Blomstertæger
Opslag Bredtæger

Eksempler fra bøgerne: Tv: Danmarks blomstertæger. Th: Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger.

Opslag Frøtæger
Opslag Netvinger

Eksempler fra bøgerne: Tv: Danmarks frøtæger. Th: Danmarks netvinger.