Sidst opdateret d. 8. februar 2024

Tag gode billeder af laver

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af laver

Lav er en organisme, som består af en svamp, der er vokset sammen med en alge, og som i stort antal vokser på bark eller sten og danner en bevoksning af grønt eller gulligt løv i forskellige vækstformer. Det kan f.eks. være som flade skorper eller som små buske eller blade.

Når du skal fotografere laver, anbefaler vi, at du tager billeder:

  • Af lavet, hvor man også kan se, hvad det vokser på (substrat). Det gør det nemmere, når det skal artsbestemmes.
  • Af det område, lavet vokser i (levested). Det kan hjælpe artsbestemmelsen på vej, hvis man f.eks. kan se, om lavet vokser i et område med løvtræer eller nåletræer.
  • Af hele løvet, f.eks. fra toppen, så man kan se det hele.
  • Af vækstformen alene, så man kan se, om det er bladlav, eller om det vokser som en skorpe eller som en busk. 

Laver kan være meget forskellige. For disse grupper handler det om at tage så mange og så skarpe billeder som muligt, f.eks. hvor du blander billeder af levestedet med nærbilleder af dit fund. 

Eksempler på gode billeder af laver

Sten Alm Væggelav

Almindelig væggelav, der vokser på sten. Foto: Ulrich Søchting.

 

Sten Randfliget Kantskivelav

Randfliget kantskivelav, der vokser på sten. Foto: Ulrich Søchting.

 

Træ Glinsende Skållav

Glinsende skållav, der vokser på træ. Foto: Ulrich Søchting.

.

Beslægtede emner