Sidst opdateret d. 12. oktober 2022

Filtre på Bestem art

Ny feature (marts 2022)

Hurtigsøgning på Bestem art
På Bestem art kan der foretages hurtigsøgninger på tre parametre: 

  • Artsgruppe 
  • Formgruppe 
  • Vis kun med foto 

Som standardindstilling vil hurtigsøgningen ”Vis kun med foto” være slået til. Denne skal manuelt afklikkes, hvis man også vil have vist fund uden billeder. Disse filtre vil ikke fremgå under Avancerede filtre.

Bestemart1


Avancerede filtre på siden Bestem art består af syv drop-down menupunkter
 
De avancerede filtre på Bestem art består af syv helt eller delvist kollapsede drop-down menupunkter (nogle med yderligere underfelter): 

  • Taxonomi (fremsøg taxon) 
  • Sted/område 
  • Fundegenskaber (livsstadie eller fundnummer) 
  • Administrative lister (Rødlistestatus m.fl.)
  • Periode 
  • Personer (rapportør og finder) 
  • Valideringsstatus (sandsynlighedsvalideret m.fl.)


Nogle filtre kræver mere end et simpelt klik
 
De fleste filtre kræver blot, at du enten klikker et flueben til eller fra eller klikker på et filterresultat for at tilføje det til søgningen. I filtret for sted kan du ikke blot klikke på kortet, men skal i stedet optegne et polygon. Kun fund i det optegnede område bliver medtaget i søgningen, da standardindstillingen i øvrigt viser alle fund i landet, som er indregistreret på arter og som mangler validering. Det optegnede område kan være i form af en firkant, trekant eller selvtegnet polygon og vælges i bundet af kortet. Områder kan slettes fra søgningen ved at klikke på skraldespanden i bunden af kortet og derefter klikke på det optegnede område.

Filtre Bestem2

 

Den ønskede periode kan indtastes manuelt i Fra dato og Til dato, men kan som noget nyt også indstilles ved at trække i barren, der vil ændre perioden efter otte præspecificerede tidsintervaller, som tæller ned fra ”Altid” (standardindstilling) til ”I dag”. 

Filtre Bestem3

 

Sådan fjerner du let et filter 

Fælles for alle filtre er, at de kan fjernes ved at trykke på krydset på det ønskede filter på Bestem art-forsiden, eller ved at trykke på ”nulstil alle filtre”. Særligt for periodefiltret er, at søgebaren kan trækkes tilbage til ”Altid” eller du kan manuelt indtaste et tidsinterval, der i begge tilfælde vil erstatte datointervallet angivet af barren og vice versa.

Filtre Bestem4