Sidst opdateret d. 25. september 2023

Flagermus: Hvilket udstyr skal jeg bruge?

Flagermus bestemmes i høj grad ned til art ud fra deres skrig. Læs her, hvilket udstyr eksperterne anbefaler til lydoptagelse og -analyse

Ideen bag Arter er, at andre brugere og artsspecialister skal kunne validere de indsendte fund. Særligt hos flagermus kræver det gode og detaljerede oplysninger.

Billeder af flagermus kan kun sjældent bruges til artsidentifikation. Det vil dog hjælpe med fotos af ørets inderside, og at man lægger noget genkendeligt ved siden af dyret, så størrelsen bliver tydelig. Nogle arter kan ikke bestemmes, selv hvis man har individet i hånden. Billeder af flyvende flagermus er både vanskelige at tage og svære at vurdere, idet størrelsen vanskeligt kan fastlægges og silhuetterne meget ens.

Flagermus må derfor oftest artsbestemmes ud fra deres skrig. Da lydfrekvensen af langt de fleste flagermusskrig ligger over det hørbare område, er det nødvendigt at tage teknikken til hjælp.

Hvad skal du være opmærksom på ved de forskellige detektorer og analyseprogrammer?

De prisbillige flagermusdetektorer (de såkaldte heterodyne detektorer) opfanger flagermusens skrig og ændrer frekvensen til det hørbare område. Arten kan vurderes ud fra frekvensen og rytmen i skrigene, men der sker ingen optagelse, disse apparater kan derfor ikke bruges i forbindelse med dokumentation.

En lang række af de noget dyrere flagermusdetektorer kan alle optage og gemme lydfiler af flagermusskrig. Denne gruppe af apparater omfatter ultralydsmikrofoner til telefon eller tablet, håndholdte detektorer og batloggere (automatiske detektorer til længere tids placering i naturen). Lydfilerne kan afbildes som et sonogram, der kan iagttages direkte på apparatets skærm, eller lydfilen kan overføres til en PC, hvor lydfilerne bruges til at danne sonogrammer/lydbilleder i specielt software. Der findes både gratis og meget dyre programmer til dannelse og analyse af lydfiler.

Et sonogram kan indsendes til evaluering i Arter, dog er det vigtigt at sonogrammet ikke vises i komprimeret form, så afstanden (tiden) mellem de enkelte skrig er formindsket. Det er desuden vigtigt, at det indsendte er af så god kvalitet som muligt, at valget af art begrundes, og at der medsendes yderligere oplysninger om, hvor flagermusen blev optaget henne. Behold den bagvedliggende lydfil så artseksperterne i Arter eventuelt kan få den tilsendt.

De senere år er der fremkommet detektorer, der via analyse i et program fører til et artsforslag. Dette kan ske direkte i felten eller efter overførsel til PC. Man bør dog ikke stole blindt på disse programmer, og artseksperterne i Arter betragter det sjældent som et rigtigt artsbevis. Nogle programmer kommer kun med et enkelt artsforslag, og man får intet at vide om sandsynligheden for artsbestemmelsen. Andre programmer giver den procentvise sandsynlighed for flere arter. Det er så op til brugeren at vurdere kvaliteten af observationen, og i den sidste ende vælge om observationen kan indsendes.

Det er tillokkende at bruge automatisk artsgenkendelse, men man skal bruge funktionen med forbehold og bruge sin kritiske sans til at vurdere forslagene. I det følgende beskrives et par af de mest almindelige systemer.

 

Udstyr

Echo Meter Touch 2. I princippet kobler man en mikrofon direkte til en Android-telefon eller -tablet. I den medfølgende indbyggede app fremstilles et sonogram, og der kommer et artsforslag. Hvis andre brugere skal have en reel mulighed for at vurdere observationen er det vigtigt, at sonogrammet afbilder en serie af skrig med den sande tidsakse. Ofte er systemet indstillet til ”compressed mode”, hvor de optagne skrig afbildes efter hinanden med en falsk (forkortet) tidsakse. Det er vigtigt at bruge ”real time”-indstillingen, så andre brugere kan vurdere hyppigheden af skrigene. Et andet problem er, at systemet kun kommer med et enkelt artsforslag og ingen vurdering af sandsynligheden for rigtigheden. Da der for nogle arters vedkommende er et frekvensoverlap mellem to arter, er der i høj grad brug for, at man bruger sin kritiske sans. Man bør ikke bare stole blindt på artsbestemmelsen.

Echo Meter Touch Pro er en version af ovennævnte, men bruger det mere avancerede analyseprogram Kaleidoscope Pro.

 

Software

Programmet Kaleidoscope kan også producere sonogrammer og artsbestemmelse ud fra lydfiler optaget med andet udstyr (fx fra Wildlife Acustics), men også med dette program kræver det kritisk sans at bruge automatisk artsidentifikation.

Det gratis Windows program BatExplorer, der anbefales til detektorer af mærket Elekon Batlogger, kan producere gode sonogrammer og artsbestemme flagermus. Resultatet angives med den procentvise sandsynlighed for flere nærtstående arter. Man må selv vurdere troværdigheden.

Programmet Batsound er ikke gratis men kan anbefales for den lidt viderekomne.

 

Anbefalet litteratur

Den bedste og meget omfattende bog om flagermuslyde er:

  • Jon Russ: Bat Calls of Britain and Europe. Pelagic Publishing. 

Andre værker

  • R. Skiba, Europäische Fledermäuse (European Bats): Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. Verlags KG Wolf, 2004
  • Michael Barataud: Acoustic Ecology of European Bats

Materiale på dansk

Der er ingen bøger på dansk, men sonogrammer af orienteringsskrig og sociale lyde findes på https://furesoe.dn.dk/naturen-i-furesoe/flagermus/diagrammer-af-flagermuslyde-sonogrammer/

DN Furesøs hjemmeside www.furesoe.dn.dk  

 

Beslægtede emner