Sidst opdateret d. 11. maj 2022

Hvad skal man gøre hvis man mener at have opdaget en fejl i fund fra eksterne kilder?

Det sker at Arters brugere finde fejl i de datasæt der præsenteres. Hvis det sker har Arters support ingen mulighed for at slette fundene. MEN vi kan hjælpe med at rapportere til det system fundet stammer fra

Arter samler og viser artsfund fra en række eksterne databaser. Validering af eksterne fund hører til i de systemer, som de stammer fra - fx DOFbasen eller Naturdatabasen. Hvis du finder et mistænkeligt artsfund fra en ekstern kilde, så kan det sendes til Miljøportalens Support. Supporten vil derefter forsøge at kontakte den ansvarlige i det relevante.

Klikker man på et fund i kortet eller ser det på en fundliste, kan eksterne fund kendes ved, at status har teksten "Fra ekstern kilde".

Trykker man videre på fundet vises der nogle links. Kopiér linket ud for "Se fundet på GBIF her" og medsend dette til Support. Dette link indeholder oplysninger, der gør det muligt at genfinde fundet i den eksterne database. Husk at fortælle, hvilken art det drejer sig om, og også meget gerne lidt om, hvorfor du mener, at det er en fejlangivelse.

Brug kontaktformularen LINK eller skriv en mail til support@miljoeportal.dk

Dokumentér fundet og fejlen så godt som overhovedet muligt, indsæt links og forklaringer i fejlbeskrivelsen, det hjælper os til at finde og forstå fejlen.

Bemærk at, det ikke altid kan lade sig gøre at rette fejl. Nogle gamle fund og datasæt har ikke længere nogen ”ejer” og data vil derfor ikke kunne rettes.
Bemærk også, at det ofte kan tage lang tid at få rettet en fejl. Det kan være at datasæt-ejeren skal have kontaktet finder/rapportør, det kan være at fundet skal diskuteres med andre. Og under alle omstændigheder vil der gå tid fra fundet er rettet i det oprindelige system, sendt til GBIF og indlæst i Arter.

Det er vigtigt, at fejl rettes, og indmeldinger af mistænkelige fund er altid meget velkomne!