Sidst opdateret d. 14. september 2023

Hvorfor kan jeg ikke se alle arter og fund, når jeg søger?

Nogle taxa er skjulte, når du søger på Arter, men du kan let selv styre, om du vil se alt.

Langt de fleste taxa og fund vil fremgå på de viste fundlister og søgninger i menuerne 'Fund', 'Bestem art' og 'Artsbogen'. Dog er der enkelte undtagelser. 

Ønsker du en uddybning af, hvilke taxa der vises som standard, kan du læse artiklen om standardtaxa (se Beslægtede emner til sidst i denne artikel).

Søgninger

På Arter har vi besluttet at skjule nogle af de mange mange taxa (arter, slægter, ordner mv.), som ikke er relevante for alle brugere, når man bruger søgefeltet i diverse menuer på Arter.

Oplever du, at et taxon. du har brug for at se, ikke umiddelbart vises i søgninger, kan det skyldes, at dette taxon er ”skjult”. Ønsker du at få vist disse taxa, kan du udvide søgningen ved at sætte et flueben i 'Medtag alt' i bunden af resultatlisten.

Fund

 

Fund

Fundlisten i menuen 'Fund' vil som standardindstilling ikke vise fund, der mangler at blive valideret. Disse kan du dog vælge at få vist ved at trykke på "Medtag ikke-validerede fund" under Hurtige søgninger i boksen til højre på siden.

Ønsker du kun at tilføje fund af specifik ikke-valideret status ("Mangler artsforslag", "Ikke valideret" eller "Sandsynlighedsvalideret"), skal du åbne Avancerede filtre og i feltet Valideringsstatus under Dokumentation vælge de valideringsstatusser, du ønsker at medtage.

Valideringsstatus_Fundsøgning

 

Artsbogen

I 'Artsbogen' vises der som udgangspunkt kun "standardtaxa". Ønsker du at få vist de øvrige taxa, skal du i boksen til højre blot fjerne fluebenet i ”Standard-taxa”.

Derudover vil der som standardindstilling også kun blive vist danske taxa. Ønsker du at se ikke-danske taxa, eller både danske og ikke-danske taxa, kan du vælge dette under 'Søgefiltre' umiddelbart over boksen Standard-taxa.

Artsbog (1)

 

Bestem art

Under 'Bestem art' vises alle ikke-validerede fund. Dog vil der som standardindstilling kun blive vist fund med billede, da disse oftest er lettest at validere for alle brugere. Ønsker du at prøve kræfter med at validere fund på baggrund af øvrige fundinformationer, såsom lokation, adfærd mv., skal du fjerne fluebenet i "Vis kun fund med foto".

MedtagUdenFoto_BestemArt_20.04.2022

 

Nyt fund

Når du skal vælge den art, du vil indtaste til et 'Nyt fund', men ikke kan finde den i resultatlisten, kan det skyldes, at arten er det, vi kalder "Ikke-standard taxa". Hvis du vil se alle arter, skal du sætte et flueben i 'Medtag alt' i bunden af resultatlisten.

Nytfund

 

Beslægtede emner