Sidst opdateret d. 14. september 2023

Søgning på Arter

Læs en kort introduktion til, hvordan du bruger søgefunktionen på Arter i topbjælken og i menuerne 'Fund', 'Bestem art' og 'Artsbogen'.

På Arter kan du søge efter fund, brugere og taxa (arter, slægter, ordner mv.).

Du har forskellige muligheder for at indsnævre din søgning afhængig af, om du søger via topbjælken på alle sider, på 'Fund', i 'Artsbogen' eller på 'Bestem art' - men uanset hvilken af menuerne du søger på, indsnævres resultatet af din søgning i takt med, at du skriver i søgefeltet.

Resultatet af din søgning

Langt de fleste taxa og fund vil fremgå på de viste fundlister og søgninger. Dog er nogle taxa skjulte. 

Vil du vide mere om, hvilke taxa der vises som standard, samt hvilke taxa der er skjulte og hvorfor, kan du læse artiklerne 'Hvorfor kan jeg ikke se alle arterne, når jeg søger' og 'Standardtaxa' (se Beslægtede emner sidst i denne artikel). Her finder du også links til artikler om de forskellige filtre, du kan bruge for at indsnævre din søgning.

Søgning via topbjælken på alle sider

I højre side af topbjælken finder du på alle sider et søgefelt, hvor du kan søge efter arter, artsgrupper eller brugere.

Søg Allesider1

 
Når du søger,  kan du vælge at 'Se info om arten' eller at 'Se fund'.
Du kan indsnævre din søgning til en enkelt artsgruppe, eller du kan vælge at medtage skjulte taxa ved at vælge 'Medtag alt'.

Søg Allesider3
 

Søgning på 'Fund'

Når du søger på 'Fund', indeholder søgeresultatet kun fund. Du kan også her indsnævre din søgning til en enkelt artsgruppe, og du kan vælge at medtage skjulte taxa.

Søgeresultatet vises som udgangspunkt på et kort, men du kan også vælge at få fundene vist som Galleri, Fundliste eller Artsliste, og du har adgang til såvel avancerede filtre som filtre til hurtige søgninger. 

Søg Fund
 

Søgning i 'Artsbogen'

Når du søger i 'Artsbogen', viser søgeresultatet udelukkende information om taxa (arter, slægter, ordner mv.), men inde på det enkelte taxon kan du også se fund. Du har adgang til forskellige søgefiltre, både avancerede filtre og filtre til hurtige søgninger.

Fra 'Artsbogen' kan du downloade udvalgte taxa til et regneark til eget brug. Alle søgninger i 'Artsbogen' kan downloades. 

Soegartsbogen


Søgning på 'Bestem art'

Under 'Bestem art' kan du vælge mellem fund, der mangler validering, og fund, der mangler forslag til art. Du kan vælge at få dit søgeresultat vist som Galleri eller som Fundliste - og du har adgang til forskellige filtre og sorteringer.

Søg Bestem


Sådan bladrer du i søgeresultatet 

Når du efter en søgning har åbnet et fund på siden 'Fund' eller 'Bestem art', eller du har åbnet en taxonside i 'Artsbogen', behøver du ikke lukke fundet/taxonsiden for at få vist det næste på listen. I stedet kan du bladre frem og tilbage i listen ved brug af pilene på hver side af det åbne fund eller taxonside eller ved brug af piletasterne på tastaturet.

Pilfund

Beslægtede emner