Sidst opdateret d. 23. november 2023

Jeg har fundet en fejl i et eksternt datasæt på Arter - hvad kan jeg gøre?

Det sker, at Arters brugere finde fejl i de eksterne datasæt, der vises på Arter. Hvis det sker, har Arters support ingen mulighed for at slette eller rette fundene. Læs her, hvordan du kan indrapportere fejlen til det system, fundet stammer fra.

Arter samler og viser artsfund fra en række eksterne databaser. Klikker du på et fund på kortet eller ser et fund på en fundliste, kan du kende eksterne fund ved, at status har teksten "Fra ekstern kilde".

Eksternspidmus


Kontakt det eksterne system direkte

Valideringen af eksterne fund hører til i den database, de stammer fra - f.eks. DOFbasen, iNaturalist eller Naturdatabasen. Hvis du finder et mistænkeligt artsfund fra en ekstern kilde, skal du derfor kontakte den eksterne database direkte.

Det er vigtigt, at fejl rettes, og indmeldinger af mistænkelige fund er altid meget velkomne! 

Hvilke informationer skal du angive?
Er du inde på selve fundet, vises der nogle links. Kopiér linket ud for "Se det oprindelige fund her" og medsend dette til den database, som fundet er oprettet i. Dette link indeholder oplysninger, der gør det muligt at genfinde fundet i den eksterne database.

Husk at fortælle, hvilken art det drejer sig om, og også meget gerne lidt om, hvorfor du mener, at der er tale om en fejl.

Dokumentér fundet og fejlen så godt som overhovedet muligt, indsæt links og forklaringer i fejlbeskrivelsen, det hjælper databaserne med at finde og forstå fejlen.

Eksternspidmuskilde

 

Ikke alt kan rettes - og ting tager tid

Det er ikke altid, det kan lade sig gøre at rette en fejl. Nogle gamle fund og datasæt har ikke længere nogen ”ejer”, og data vil derfor ikke kunne rettes.

Det kan ofte kan tage lang tid at få rettet en fejl. Det kan være at datasæt-ejeren skal have kontaktet finder/rapportør, eller det kan være, at fundet skal diskuteres med andre. Og under alle omstændigheder vil der gå tid fra fundet er rettet i det oprindelige system, til det er sendt til GBIF og indlæst i Arter.

Er du selv bruger på det system, hvor du har fundet en fejl?

Hvis du selv er bruger på det system, hvor du har fundet en fejl, kan du evt. kontakte brugeren eller korrigere artsnavnet/foreslå et nyt artsnavn under fundet.


Beslægtede emner