Sidst opdateret d. 23. november 2023

Hvorfor kan jeg ikke finde fund, jeg har indrapporteret i andre databaser?

Nogle brugere oplever, at de ikke kan genfinde fund, som de har indrapporteret i f.eks. iNaturalist.

Arter importerer fund fra en række eksterne datasæt.

I udgangspunktet vil fund rapporteret på for eksempel iNaturlist blive vist på Arter, men der er nogle begrænsninger:

  1. Fundet skal være valideret til forskningskvalitet på iNaturalist, og
  2. Brugeren skal have accepteret at vise sine fund - herunder sine fotos - med en Creative Commons-licens, der giver adgang til, at iNaturalist kan uploade fundet til GBIF og dermed til Arter. Så hvis en bruger har valgt at publicere under en restriktiv licens, vil disse fund ikke blive overført til GBIF og som konsekvens heraf heller ikke til Arter. Se (under pkt. 5), hvilke data iNaturalist sender til GBIF/Arter.

Der kan være lidt tidsforskydning. iNaturalist uploader til GBIF én gang om ugen (og der kan naturligvis være driftsforstyrrelser i deres ende). Arter downloader også én gang om ugen (og der kan også være driftsforstyrrelser i vores ende). Hvis alt går vel, bør fund, der opfylder kravene, være uploadet til Arter inden for en til to uger.

Og endelig kan der være tilfælde, hvor der er uoverensstemmelser mellem taxonomien fra iNaturalist til Arter. Her kan nogle fund ligge i GBIF, men ikke blive indlæst i Arter, fordi vi kalder arten noget andet. Så kan der gå lidt tid, mens fundene og deres navne pusles på plads.

Det samme kan gøre sig gældende fra andre af de dynamiske databaser.

Beslægtede emner