Sidst opdateret d. 17. oktober 2022

Hvad skal man gøre, hvis man mener at have opdaget en fejl i fund fra eksterne kilder?

Det sker, at Arters brugere finde fejl i de datasæt, der præsenteres. Hvis det sker, har Arters support ingen mulighed for at slette fundene. MEN vi kan hjælpe med at rapportere til det system, fundet stammer fra

Arter samler og viser artsfund fra en række eksterne databaser.
Klikker man på et fund i kortet eller ser det på en fundliste, kan eksterne fund kendes ved, at status har teksten "Fra ekstern kilde".

Valideringen af eksterne fund hører til i de systemer, som de stammer fra - fx DOFbasen, iNaturalist eller Naturdatabasen.

Hvis du finder et mistænkeligt artsfund fra en ekstern kilde, så skal du derfor kontakte den eksterne database direkte. Hvis du selv er bruger på den respektive database, kan du også rette henvendelse til brugeren eller korrigere artsnavnet/foreslå et nyt artsnavn under fundet.

Hvilke informationer skal du angive?

Er man inde på selve fundet, vises der nogle links. Kopiér linket ud for "Se det oprindelige fund her" og medsend dette til den database, som fundet er oprettet i. Dette link indeholder oplysninger, der gør det muligt at genfinde fundet i den eksterne database. Husk at fortælle, hvilken art det drejer sig om, og også meget gerne lidt om, hvorfor du mener, at det er en fejlangivelse.

Dokumentér fundet og fejlen så godt som overhovedet muligt, indsæt links og forklaringer i fejlbeskrivelsen, det hjælper databaserne med finde og forstå fejlen.

Eksternkilde

 

Bemærk, at det ikke altid kan lade sig gøre at rette en fejl. Nogle gamle fund og datasæt har ikke længere nogen ”ejer”, og data vil derfor ikke kunne rettes.
Bemærk også, at det ofte kan tage lang tid at få rettet en fejl. Det kan være at datasæt-ejeren skal have kontaktet finder/rapportør, eller det kan være, at fundet skal diskuteres med andre. Og under alle omstændigheder vil der gå tid fra fundet er rettet i det oprindelige system, til det er sendt til GBIF og indlæst i Arter.

Det er vigtigt, at fejl rettes, og indmeldinger af mistænkelige fund er altid meget velkomne!