Sidst opdateret d. 26. oktober 2022

Fællesskaber - foreninger

Naturhistoriske foreninger kan få oprettet en foreningsside under "Fællesskaber".

Foreninger kan du ikke oprette selv. I stedet retter grønne foreninger henvendelse til Arter for at få oprettet foreningen under fællesskaber. Til formålet kan denne kontaktformular benyttes.

Herefter kan du eller andre udpegede medlemmer af foreningen blive administratorer for foreningen og f.eks. oprette nyheder på vegne af foreningen.


Hvis du vil følge en forening
Hvis du har fundet en forening, som du gerne vil følge, vælger du ”Følg denne forening”.

 

Faellesskaber4

 

Hvis du er administrator for en forening på Arter
Administratorer har en ekstra knap på foreningsforsiden, ”Rediger forening”, denne kan benyttes til at rette informationer på foreningssiden. Administratoren har også mulighed for at oprette nyheder på foreningssiden.

 

Faellesskaber5

 

Nyheder
På foreningssider er det muligt at opslå nyheder. De kan enten skrives direkte ind via den indbyggede skabelon eller kopieres ind som et link til en ekstern side.

 

Faellesskaber6
Faellesskaber7

 

Bemærk, at nyheder ikke kan redigeres, det kan derfor være en god idé at skrive nyheden i et separat dokument og kopiere det ind.