Sidst opdateret d. 16. maj 2024

Guide til moderatorer på forummet

Guide til moderatorer på forummet

Velkommen som moderator! 

Denne artikel er en vejledning til, hvad din rolle som moderator er.

I den tekniske vejledning for forummet kan du læse, hvordan rollen fungerer på Arter, dvs. hvilke knapper og funktioner, du har adgang til som moderator.

Start ud med at læse ‘Vision og retningslinjer for forummet’ igennem. Vi går som udgangspunkt ud fra, at forummet er et positivt og konstruktivt mødested for alle involverede, og du kan som moderator være med til at opdyrke en venlig og imødekommende kultur i trådene ved at markere bedste svar, tale bidragsydere op og rose gode svar og for god ro og orden, hvis folk diskuterer på en ordentlig måde. Hvis tonen/atmosfæren i en tråd er tvivlsom eller er ved at tippe, er det ofte nok at mane til god ro og orden. 

Hvordan gør du, hvis det spidser til

Nogle gange bliver omgangstonen dog alligevel lidt for hård. Brugere skal i deres omgang med hinanden overholde Arters generelle regler og vilkår for brugen af Arter, som også indeholder retningslinjer for god adfærd på Arter.

Som moderator skal man altid og hurtigst muligt gribe ind over for ubehagelige kommentarer, og reglerne er lige for alle. 

Du/I har følgende muligheder for at gribe ind (med stigende alvorlighed): 

  • Svare til brugeren i tråden, at og hvordan kommentaren er i strid med god tone
  • Du kan rette og slette brugerens kommentar
  • Du kan blokere brugeren, så de ikke længere kan kommentere tråde eller oprette nye tråde.
  • Du kan bede Arter-projektgruppen (kontakt@arter.dk) om at henvende sig til den bruger, der volder ‘problemer’

letningen af kommentar skal du som minimum begrunde med f.eks. denne standard besked: 

Husk den gode og ordentlige omgangstone. Læs om visionen for forummet og fællesskabet på Arter her, hvor du også får tips til god kommunikation.”

Hvis du har brug for at holde et overblik over brugere og deres uhensigtsmæssige adfærd, kan du downloade dette excel-ark som hjælp: Forum_Brugere_Overblik.

Er du i tvivl, så rådfør dig med den anden moderator eller spørg administratoren for fællesskabet. Er I helt på glatis, kan I altid henvende jer til Arters projektgruppe via kontakt@arter.dk.