Sidst opdateret d. 28. september 2023

Regler og vilkår for brug af ’Ekstra felter’ til aktiviteter

Før du tilføjer ekstra felter til en aktivitet, skal du være opmærksom på disse regler og vilkår.

Det kan ekstra felter anvendes til

Ekstra felter kan anvendes til projekter, hvor der er behov for at bede deltagerne om oplysninger, som ikke kan opsamles via Arters standardfelter, når der indsendes artsfund.

Data indsamlet via ekstra felter regnes som data knyttet direkte til aktiviteten. Det betyder, at data fra disse felter ikke sendes til GBIF. Fundenes stamdata, dvs. alt, hvad der er udfyldt via Arters standardfelter, sendes stadig til GBIF. Hvis Arters standardfelter kan dække behovet, skal disse derfor altid anvendes, da der ellers kan gå vigtig viden tabt om fundene.

Ekstra felter kan eksempelvis anvendes til at indsamle fysiske, kemiske eller klimamæssige data relateret til det enkelte fund. Felterne kan også bruges til oplysninger, som knytter et fund til dit projekt, f.eks. prøvenummer ved indsamling af fysiske prøver.

Endelig kan felterne anvendes til i begrænset omfang at indsamle information om dine deltagere. Vigtigt: Se afsnittet om personlige oplysninger nedenfor.

Ved anvendelse af ekstra felter kan data for alle fund indsendt via aktivitetssiden downloades. Dette kan kun gøres fra aktivitetssiden. Som administrator for aktiviteten kan du downloade data for alle aktivitetens fund, mens den enkelte deltager kan downloade de fund, vedkommende selv har indsendt til aktiviteten.

Hvem kan se de indsamlede data

Når du tilføjer ekstra felter til din aktivitet, anbefaler vi, at du kun beder deltagerne registrere oplysninger, der er nødvendige i forhold til de fund, der knytter sig til aktiviteten. Du skal også overveje nøje, hvem der må se de oplysninger, du beder deltagerne indrapportere:

[Aktivitetens administratorer]: Her er det kun dig som administrator og aktivitetens evt. andre administratorer, der kan se de oplysningerne, der indrapporteres på et ekstra felt.

Hvis du beder deltagerne indtaste personlige oplysninger, skal du altid vælge denne indstilling.

[Følgere af aktiviteten]: Her kan også registrerede brugere på Arter, der følger aktiviteten, se de indrapporterede oplysninger.

[Alle]: Her giver du mulighed for, at alle besøgende på Arter – også besøgende, der ikke er registrerede som brugere på Arter – kan se de oplysninger, du beder brugerne registrere i forhold til aktiviteten.

Ekstra felter skal godkendes af Arter

Når du som administrator for en aktivitet opretter ekstra felter til dit projekt, bliver dine felter gennemgået af Arters administratorer. Hvis de ekstra felter ikke kan godkendes, kontakter vi dig.

Du må ikke indsamle personlige oplysninger

Du må ikke indsamle personlige oplysninger om dine deltagere. Det gælder alle oplysninger, der kan bidrage til at identificere en person, f.eks. oplysninger som navn, adresse, alder, fødselsdato, CPR-nummer, uddannelse, stilling og arbejdsplads eller andre oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en person. Dette gælder ligeledes alle former for kontaktoplysninger. Endelig gælder det fortrolige oplysninger og de såkaldt følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger er bl.a. oplysninger om en persons helbred, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske og biometriske data om en person og oplysninger om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

Hvad sker der, hvis du ikke overholder regler og vilkår

Organisationen bag Arter forbeholder sig ret til at slette aktiviteter, der indeholder felter til indsamling af data, der ikke må indsamles via Arter, samt til at blokere registrerede brugere på Arter, der opretter felter til indsamling af data, der ikke må indsamles via Arter.

Kontakt Arter, hvis du er i tvivl!

Hvis du er administrator for en aktivitet og er i tvivl om, hvorvidt du må indsamle de oplysninger, du ønsker at oprette ekstra felter til i tilknytning til din aktivitet, skal du – inden du opretter de pågældende felter – kontakte Arter ved at skrive til kontakt@arter.dk.

Beslægtede emner