Sidst opdateret d. 19. januar 2024

Organisationen bag Arter

Her kan du læse om, hvordan organisationen bag Arter er bygget op.

Arter udvikles og driftes i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Miljøstyrelsen, Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF. De Naturhistoriske foreninger bidrager løbende med sparring, test af systemet, gode råd til udvikling og validering af fund. Finansieringen kommer fra Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden og den danske stat, hvor Miljøstyrelsen har påtaget sig de driftsmæssige forpligtigelser af den tekniske løsning.


Styregruppen for Arter

Den besluttende forsamling for Arter består af en styregruppe. Her sidder repræsentanter for de nævnte samarbejdspartnere, de to fonde samt universiteter, Kommunernes Landsforening, Danmarks Miljøportal og de naturhistoriske foreninger i form af to medlemmer af Artsrådet.

Artsrådet

Artsrådet består af repræsentanter for de naturhistoriske foreninger, og rådet er med til at sikre fagligheden på Arter. Pr. 1. april 2023 er følgende foreninger repræsenteret i Artsrådet:


Det daglige arbejde med Arter

I dagligdagen er det en projektgruppe, som udfører arbejdet i og omkring Arter. Arbejdet består blandet andet i at udvikle og videreudvikle Arter, mobilisere data og sørge for, at data fra Arter bliver anvendt i forvaltning, forskning, og hvor det i øvrigt giver mening. Dertil kommer kommunikation med interessenter og offentligheden.

Projektgruppen består af:

  • Payana Parton, projektleder hos Miljøstyrelsen
  • Daniel Larsen, projektleder hos Statens Naturhistoriske Museum
  • Marianne Graversen, Naturhistorisk Museum Aarhus
  • Isabel Calabuig og Astrid Blok van Witteloostuijn, DanBIF v/ Statens Naturhistoriske Museum
  • Lars Skipper, DanBIF
  • Anneliese Leithoff Christensen, Statens Naturhistoriske Museum
  • Ejgil E. Andersen, Miljøstyrelsen

Support

Når du som bruger kontakter Arter med et spørgsmål eller en kommentar, er det Danmarks Miljøportal, som står for at yde support. Danmarks Miljøportal har også den vigtige rolle at have det daglige ansvar for og beredskab til at varetage den tekniske drift af Arter.

Arter Organisering2
Baggrund (1)

 

Beslægtede emner