Sidst opdateret d. 8. marts 2022

Citering af Arter

Se vores anbefalinger til citering af Arter.

Generel reference til Arter

  • Arter (https://arter.dk)

Hvis det skønnes relevant, kan der tilføjes en dato efter url'en (på dansk eller engelsk efter behov):

  • https://arter.dk. Tilgået 2022-01-22
  • https://arter.dk. Accessed 2022-01-22


Reference til hele funddatabasen eller hele artslisten (Taxonbasen)
Til f.eks. forskning og videnskabelige publikationer anbefaler vi, at nedenstående referencer benyttes (husk at angive den aktuelle dato):

Funddatabasen
Møller J, Wenøe Breddam D, Calabuig I, Skovgaard Mathorne J, Skipper L (2020). Species recordings from the Danish National portal Arter.dk. Miljøstyrelsen / The Danish Environmental Protection Agency. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/q3yy4u accessed via GBIF.org on 2022-01-21.

Taxonbasen
Skipper L, Calabuig I, Møller J, Wenøe Breddam D, Skovgaard Mathorne J (2020). National checklist of all species occurring in Denmark. Version 9.3. Miljøstyrelsen / The Danish Environmental Protection Agency. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/bpmaze accessed via GBIF.org on 2022-01-21.

En stor fordel ved at benytte ovennævnte referencer til Arter-data’ene i GBIF er, at det så spores digitalt, når data fra Arter bliver brugt ifm. forskning/publikationer. Dermed kan vi vise omverdenen, hvordan og hvor meget vores data bliver brugt.


Reference til et enkelt fund eller taxon
Ønskes et link eller en reference til et enkelt fund eller et enkelt taxon, klikkes på knappen "Del" under hhv. det aktuelle fund i "Fund" eller det aktuelle taxon i "Artsbogen". Herefter vælges "Kopier kort link", hvorefter det kan indsættes det ønskede sted.

Citering