Sidst opdateret d. 21. marts 2024

Publikationer med Arter-data

Oversigt over publikationer, der bruger data fra Arter

Arters data bliver brugt til mange forskellige formål, alt fra rødlistevurderinger til myndigheders kortlægning af naturen til personlige artslister. 

GBIF

Arter publicerer sine validerede fund til GBIF, som bliver brugt af forskere verden over til at besvare spørgsmål om biodiversitet og arters udbredelser og migration. 

Er du nysgerrig på, hvilke internationale publikationer har brugt data fra Arter, kan du finde oversigten på GBIF ved at følge nedenstående link og klikke på den lille grå boks oppe i højre hjørne, der siger "XXX CITATIONS": 

Danske publikationer

Her en ikke udtømmende liste over danske publikationer, der bruger Arter-data:

  • Jensen, K.R.; Andersen, P.; Andersen, N.R.; Bruhn, A.; Buur, H.; Carl, H.; Jakobsen, H.; Jaspers, C.; Lundgreen, K.; Nielsen, R.; et al. Reviewing Introduction Histories, Pathways, Invasiveness, and Impact of Non-Indigenous Species in Danish Marine WatersDiversity 2023, 15, 434.https://doi.org/10.3390/d15030434
  • Strandberg, M.T. Hansen, R.R. Bruus, M. Damgaard, C.F. 2023. Engbrandbægers og vårbrandbægers udbredelse og problematikker. Aarhus Universitet. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 56 s. - Teknisk rapport nr. 300.
  • Madsen, H.B., Calabuig, I. & Rasmussen, C. 2023. Den danske checkliste over bier er blevet opdateret. https://om.arter.dk/nyheder/den-danske-checkliste-over-bier-er-blevet-opdateret/
  • Moeslund, J.E. 2021. Kortlægning af beskyttede dagsommerfugle ved Natura 2000område: Bygholm Ådal. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2021|22. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_22.pdf
  • Pless-Schmidt, Kim, Prehn, Johan Kjær & Wiberg-Larsen, Peter.  2023: Electrogena affinis (Eaton, 1886) – en “ny” dansk døgnflue (Ephemeroptera, Insekter) – Flora og Fauna 128: 26-35. ISSN 0015-3818. Webudgave: ISSN 2597-2626.

Har du også brugt Arter-data i din publikation? Så hører vi meget gerne fra dig! Send os en mail til kontakt@arter.dk, så vi kan tilføje den til ovenstående liste. 

Beslægtede emner