Sidst opdateret d. 2. februar 2023

Foreninger

Naturhistoriske foreninger kan få oprettet en foreningsside under 'Fællesskaber'.

Hvis du vil følge en forening

Hvis du har fundet en forening, som du gerne vil følge, vælger du 'Følg denne forening'.

Faellesskaber4

 

Hvis din forening ikke er på Arter

Foreninger kan du ikke oprette selv. I stedet kontakter grønne foreninger Arter for at få oprettet foreningen under 'Fællesskaber'.

Herefter kan du eller andre udpegede medlemmer af foreningen blive administratorer for foreningen og f.eks. oprette nyheder på vegne af foreningen.

Hvis du er administrator for en forening på Arter

Administratorer har en ekstra knap på foreningsforsiden, 'Rediger forening', denne kan benyttes til at rette informationer på foreningssiden. Administratoren har også mulighed for at oprette nyheder på foreningssiden.

Faellesskaber5

 

Nyheder fra foreninger

På foreningssider er det muligt at opslå nyheder. De kan enten skrives direkte ind via den indbyggede skabelon eller kopieres ind som et link til en ekstern side.

Bemærk!
Nyheder kan ikke redigeres. Det kan derfor være en god idé at skrive nyheden i et separat dokument og kopiere det ind.

Faellesskaber6
Faellesskaber7

 

Beslægtede emner