Sidst opdateret d. 15. december 2022

Atlasprojekter

Oversigt over danske atlasundersøgelser.

Atlasprojekter

Eksempler på bogværker udarbejdet på basis af atlasprojekter. Datasættene fra disse projekter indgår i Arter.

I løbet af det sidste halve århundrede er en lang række atlasprojekter blevet gennemført i Danmark. De vigtigste af dise angives i skemaet nedenfor. De tager alle afsæt i enkelte artsgrupper, men favner tilsammen bredt inden for både dyr, planter og svampe.

Data fra flere af disse indgår allerede på Arter, og flere vil komme til i fremtiden.

NB: Atlasundersøgelser bygger typisk på kvadrater på 5x5 eller 10x10 km, og som regel angives fundene fra centrum af disse, hvilket kan give en unøjagtighed på flere kilometer fra det præcise fundsted.

Oversigt over de vigtigste atlasprojekter i Danmark. Titler med fed skrift rummer datasæt, der indgår på Arter.

Artsgruppe Periode Titel Reference
Pattedyr 2000-2005 Dansk pattedyratlas 1
Fugle 1971-1974 Atlas I 4
- 1993-1996 Atlas II 6
- 2014-1918 Atlas III
12
Padder og krybdyr 1976-1986 Atlasundersøgelsen af padder og krybdyr i Danmark 5
- 2015-2021 Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr I 8
- 2022-2028 Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr II 8
Fisk (ferskvandsfisk) 2006-2009 Atlas over danske ferskvandsfisk 2
Fisk (saltvandsfisk) 2009-2017 Atlas over danske saltvandsfisk 2
Dagsommerfugle 1990-1993 Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 9
- 2014-2018 Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle II 8
- 2019-2023 Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III 8
Svirrefluer 1983-1993 Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer 11
- 2015-2021 Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer II 8
- 2022-2026 Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer III 8
Biller 2022-2026 Atlasprojektet Danmarks Biller II 8
Bredtæger, randtæger og ildtæger 1992-2000 Atlasprojektet danske bredtæger, randtæger og ildtæger 10
Guldsmede 2014-2018 Atlasprojektet Danmarks Guldsmede I 8
- 2019-2023 Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II 8
Karplanter 1991-2011 Atlas Flora Danica 7
- 2018-2022 Atlasprojektet Danmarks Karplanter 8
Svampe 2009-2013 Danmarks Svampeatlas 3
- 2016- Danmarks Svampeatlas 2.0

3

 

 1. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.). 2007. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. København.
 2. Carl, H. & P.R. Møller (red.). 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk.
  Fiskeatlas omfatter to separate projekter omfattende hhv. ferskvandsfisk og saltvandsfisk. Førstnævnte blev afsluttet i 2009, sidtsnævnte er endnu ikke afsluttet.
 3. Danmarks Svampeatlas. https://svampe.databasen.org
 4. Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugle udbredelse: Resultaterne af Atlas-projektet, kortlægningen af Danmarks ynglefugle, 1971-74. Dansk Ornitologisk Forening. København.
 5. Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet & Skov- og naturstyrelsen.
 6. Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. G.E.C. Gads Forlag. København.
 7. Hartvig, P & P. Vestergaard (red.). 2015. Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. København.
 8. Naturbasen. https://www.naturbasen.dk (tidligere Fugleognatur).
 9. Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Gyldendal.
 10. Tolsgaard, S. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger (Heteroptera: Pentatomoidea, Coreoidea & Pyrrhocoroidea). Entomologiske Meddelelser 69: 3-46
 11. Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer. Danmarks Dyreliv, bd. 6. Apollo Books.
 12. Vikstrøm , T. & C.M. Moshøj m.fl. 2020. De danske ynglefugles udbredelse 2014-2017. Dansk Ornitologisk Forening & Lindhardt og Ringhof.