Sidst opdateret d. 27. september 2021

Om sletning af fund

Du har mulighed for at slette dine fund i op til 48 timer. Herefter skal du kontakte Arter, hvis du ønsker dit fund slettet.

Vi har alle sammen prøvet det. Ups, det billede havde du jo allerede meldt ind som et fund én gang. Du må hellere slette fundet.

Der kan være mange grunde til gerne at ville slette et fund. Heldigvis er der på Arter mulighed for, at du selv kan slette dit fund. I hvert fald inden for de første 48 timer, efter at fundet er lagt ind.

Når de 48 timer er gået, kan du ikke længere selv slette fundet, men i stedet kan du kontakte Arter ved at sende en at udfylde denne kontaktformular til Danmarks Miljøportal. Husk at oplyse fundnummeret eller at sende et link til fundet.

Tidsgrænse beskytter kvaliteten af data i Arter

Grunden til, at der på Arter findes en grænse på 48 timer for sletning af fund, er, at dataene i Arter skal være troværdige.

Et eksempel: En bruger lægger 100 fund i Arter efter at have besøgt det lokale gadekær. To uger senere benytter kommunens miljømedarbejder disse data i sit arbejde til at vurdere, hvordan gadekæret har det. Dermed har miljømedarbejderen også behov for at kunne gå ind at gense disse fund en måned senere uden at risikere, at alle 100 fund i mellemtiden er blevet slettet.

Det samme gør sig gældende, eksempelvis hvis en forsker har nået at sætte et stort forskningsprojekt i gang, som indeholder nye data.

Begrund dit ønske om sletning

Med andre ord kræver det også en god grund, hvis man gerne vil have slettet et fund, når der er gået længere tid end 48 timer.

Et fund skal naturligvis slettes, hvis det ved en fejl er blevet indrapporteret flere gange. Til gengæld bliver et fund ikke slettet, hvis begrundelsen er, at et billede er grynet og derfor ikke kønt at se på. Det er en vigtig pointe, og den er derfor også nævnt blandt regler og vilkår for Arter.

Du er altid meget velkommen til at skrive til os og spørge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få slettet dit fund: Udfyld da kontaktformularen hos Danmarks Miljøportal.