Sidst opdateret d. 4. april 2023

Positionskilde

Du har tre valgmuligheder, når du vil angive et funds placering under oprettelse af fund

Når du opretter et nyt fund, kan du vælge mellem følgende positionskilder:

  • Billede (baseret på billedets geo-tag)
  • Enhed (baseret på enhedens nuværende placering)
  • Bruger (vælges på kortet)

Bemærk, at dette ikke gælder ved oprettelse af fund under 'tur'.

Positionskilden vil som standardindstilling være gps-koordinater knyttet til billedet (geo-tag). Opretter du et fund uden et billede, vil Arter i stedet anvende positionen for enheden, såfremt positionen er aktiveret, og Arter har fået tilladelse til at tilgå din position. Hvis du opretter et fund med et billede, men billedet ikke har gps-koordinater, vil enhedsplaceringen igen blive  brugt som positionskilde.

Hvis du opretter et fund, hvor du ikke har et billede, billedet mangler geo-tag eller enhedens position er slået fra/du ikke har givet Arter tilladelse til at tilgå enhedens position, vil du i stedet skulle angive fundpositionen på kortet manuelt.

Sådan vælger du positionskilde

Det er altid muligt at skifte imellem, hvilken af de tre positionskilder der skal anvendes, såfremt informationerne og tilladelserne for billede og/eller enhed er givet. Du skifter mellem billede og enhed ved at klikke på 'Vælg kilde' over kortet i Trin 3 under 'Indsend nyt fund'. Du vælger brugerplacering ved at klikke på det ønskede sted på kortet. Efter brugervalgt placering kan du gå tilbage til enheds- eller billedeplacering ved igen at klikke på 'Vælg kilde'. Præcisionen kan ændres ved at klikke på den angivne præcision og indtaste den ønskede præcision (m) eller trække i præcisionscirklen. 

Positionskilde1

 

Sådan sikrer du, at billedets geo-tag ikke går tabt ved overførsel mellem enheder

Hvis et billede overføres fra én enhed til en anden, kan gps-koordinaterne tilknyttet billedet gå tabt, afhængig af hvordan billedet er overført. F.eks. kan dette ske ved overførsel via mail. En sikker måde at overføre mellem enheder, er direkte via kabel. Du kan tjekke, om et billede fortsat har gps-koordinater efter overførsel, ved at tilgå billedets egenskaber/detaljer. Tjek altid om geo-tag er slået til inden overførsel. Det kan være, at billedet ikke har et geo-tag fra starten.

Positionskilde2

 

Beslægtede emner