Sidst opdateret d. 12. oktober 2022

Rapportør og Finder

I arter kan kan indtaste både Rapportør og Finder sammen med et fund, det er ofte den samme person. Men ikke altid

Rapportør

I Arter bliver den person, der indtaster et fund, altid sat ind som ”rapportør”.

Finder

Hvis man ikke selv er den, der har gjort fundet, f.eks. fordi man indtaster fund for andre, eller man har været flere afsted sammen, kan man som indtaster/rapportør vælge at tilføje andre brugeres navne til fundet under indtastningen.

Hvis man ikke selv er finder, men kun rapportør, kan man vælge at fjerne sit eget navn fra fundet. Man vil stadig bevare sin tilknytning til fundet, fordi man automatisk bliver indskrevet som rapportør.

Nytfund


Man kan kun vælge at indtaste navne på brugere, der allerede er oprettet på Arter. Dette forventes at blive udvidet i løbet af 2021-22, så det bliver muligt at indtaste andre navne – hvis f.eks. man indtaster museumsfund eller fund fra gamle observationsbøger.

Alle brugere, der bliver forbundet med et fund som enten rapportør eller finder, vil se fundet på deres respektive ”Min side”, samt få besked om f.eks. kommentarer og valideringer til fundet. Ligeledes vil fund gjort af disse brugere vises, når man søger eller filtrere efter en given bruger. Læs mere om bruger søgning og filtre.

Søgning efter finder og rapportør

I fundsøgningen kan man vælge at søge brugere, enten som finder eller som rapportør. Det gøres under ”Avancerede filtre”.

Fund

Man kan kun søge efter personer, der er oprettet som brugere af Arter