Sidst opdateret d. 7. marts 2024

Opret tur: Indsend flere fund fra samme tur

Med 'Opret tur' kan du hurtigt indsende flere fund fra samme dag og lokalitet.

Indsend flere fund på én gang, når de er fundet på samme tur

Har du brug for at indberette flere fund fra den samme tur (en gåtur, en felttur eller lign.), kan du vælge funktionen 'Opret tur', når du er inde på siden 'Indsend nyt fund'.

Tur 1Pix

 

Tur-funktionen er en tre-trins raket, hvor du først indtaster de generelle oplysninger, der gælder for hele turen (turnavn, tid og sted) og efterfølgende tilføjer de enkelte fund et ad gangen. Når du har indtastet alle relevante oplysninger, indsender du turen. Bemærk! Herefter er det ikke er muligt at gå tilbage og rette på oplysningerne om turen.

Trin 1: Turoplysninger

Indtast generelle oplysninger for turen. Følgende oplysninger skal udfyldes, for at du kan indsende turen:

 • Turens navn
 • Starttidspunkt for turen

Som standardindstilling vil turens navn være dags dato, ligesom dags dato også vil stå som turens startdato. Det er op til dig, om du vil give turen et andet navn, så det er lettere for dig at genfinde turen.

Trin1tur 1Pix


Du kan også vælge at indtaste følgende (valgfrie) oplysninger om turen:

 • Slutdato
 • Beskrivelse af turen
 • Hvor turen fandt sted: Tryk på 'Vælg område' og udvælg eller tegn det område på kortet, hvor du fandt arterne henne.
  Hvis du ikke angiver et sted for turen som helhed, skal du angive et sted for hvert enkelt fund for at kunne indsende turen.

Trin 2: Forvalgte oplysninger

Her kan du indtaste oplysninger, der gælder for alle turens fund (tid og sted, fundtype, medfinder, tags, livsstadie, levested, og registreringsmetode). De værdier, du angiver her, tilføjes til alle nye fund, som du opretter i turen. Du kan gøre dette ad flere omgange, f.eks. hvis du gerne vil tilføje fælles oplysninger til de første fem fund og derefter andre fælles oplysninger til de næste fem fund. Ret blot værdierne efter du har oprettet de første fem fund. De nye værdier vil blive tilføjet til de næste fund, du opretter.

Trin 3: Tilføj fund

Du kan tilføje fund ad forskellige veje.

1) Tilføj fundene ved at indtaste i søgefeltet.

Flowet minder om det, du normalt følger, når du indsender et enkelt fund.

 1. Søg efter art og tilføj arten til din tur.
 2. Tilføj tid og sted.
 3. Tilføj evt. billede.
 4. Tilføj evt. oplysninger om livsstadie, oprindelse, antal og køn.
 5. Tilføj flere oplysninger om fundet og arten.

Når du har valgt en art, kan du indtaste fundspecifikke oplysninger, såsom livsstadie, antal, registreringsmetode m.m. samt tilføje et eller flere billeder til fundet.

Som standardindstilling vil lokaliteten for fundet være den, du angav for turen eller det først indtastede fund. Dette kan du dog rette ved at klikke på koordinaterne, der står ud for fundet. Ændrer du oplysninger for et enkelt fund, vil det ikke ændre det, du angav for turen som helhed eller de øvrige fund, men kun gøre sig gældende for det aktuelle fund!

Når du færdig med at indtaste oplysninger for det første fund, kan du tilføje det næste ved at fremsøge en ny art i søgefeltet og gentage processen. Dette gøres for alle fund i turen. Der er ikke en grænse for, hvor mange fund du kan indtaste pr. tur.

2) Tilføj fund vha. masseupload af fotos:

Masseuploadaffotos (1)
Masseuploadaffotos Billedgenkendelse

 

Når du har oprettet dine fund, kan du på listen se en artsgruppespecifik visning af metadatafelter ud for hvert fund.

Artsgruppespecmetadata

 

Du kan også rette flere fund ad gangen ved at udvælge fundene ude i højre side. 

Masseredigering


Bemærk, at du ikke kan angive, at du ikke ved, hvad du har fundet, når du tilføjer fund til en tur
. Ved du ikke, hvad du har fundet, bliver du desværre nødt til at indsende fundet på almindelig vis, men du kan tilføje fundet til turen under 'Tilføj flere oplysninger'. Bemærk! Hvis du vil tilknytte et enkelt fund til en tur, skal turen være indsendt.

2Tur 1Pix

 

Du kan færdiggøre turen på et senere tidspunkt

Hvis du under oprettelsen af en tur ikke har alle de oplysninger, du skal bruge for at gøre turen helt færdig, kan du lukke ned uden tab af allerede indtastede tur- og fundoplysninger. Bemærk! Dette er kun muligt, hvis du ikke allerede har indsendt din tur.

Indtil du har indsendt din tur, kan du altså gå tilbage og ”fortsætte, hvor du slap” under oprettelsen af turen. De fund, du har indtastet for turen, vil først blive synlige for andre brugere, når hele turen er endeligt indsendt.

Trin 3: Indsend tur

Når du har indtastet alle fund fra en tur samt de oplysninger, du ønsker at give for de enkelte fund, trykker du på 'Indsend tur' i bunden af siden. Dine indtastede fund vil nu fremgå på din fundliste, hvor der for de enkelte fund også vil stå, fra hvilken tur de er indrapporteret.


Genfind og redigér dine ture 

Vil du se eller redigere i ture, du allerede har oprettet, kan du vælge 'Se dine fund og ture' enten øverst på siden 'Overblik' eller fra din brugerprofil.

Genåbntur

 

På siden med dine fund og ture vil de tre nyeste ture fremgå ude til højre, hvor det også vil være muligt at søge en bestemt tur frem via søgefeltet.


Beslægtede emner