DEN AUTOMATISKE VALIDERING AF DE STORE ARTSGRUPPER ER KLAR!
8. august 2022

Nu går valideringen hurtigere igennem for især karplanter, svampe, fugle, land- og havpattedyr.