EN MARINBIOLOG FORTÆLLER: HVORDAN BRUGER VI ARTER, OG HVILKE OPLYSNINGER HAR VI BRUG FOR?
24. november 2023

Det er sjældent, at det første fund af en ny ikke-hjemmehørende art fanges af den nationale overvågning. De fleste nye fund bliver gjort af fritidsfiskere, dykkere, lystsejlere, og strandgæster, og det er her, Arter.dk kommer ind i billedet. Læs,...

NYE ARTER FINDER VEJ TIL DANMARK: DANSKE FORSKERE HAR OPDATERET LISTEN FOR IKKE-HJEMMEHØRENDE ARTER I DE DANSKE FARVANDE
22. november 2023

Marinbiolog Kathe Jensen har sammen med kollegaer fra Statens Naturhistoriske Museum, Aarhus Universitet og DTU kigget på de ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande. Det har resulteret i en artikel, hvor de 1) opdaterer den samlede liste ove...

MÅNEDENS ART: SKIMMEFLAGERMUS
1. november 2023

MÅNEDENS ART for november er et flyvende pattedyr, som tilhører en dyreorden mange forbinder med uhygge eller en vis maskeret superhelt, og lige nu kan man høre den synge sin revirsang – skimmelflagermusen.

FLØJTENDE TUDSER OG TROMMENDE GRÆSHOPPER
5. oktober 2023

Vi har nu på Arter føjet lydoptagelser til en række padder og græshopper. Mange dyr kommunikerer vha. lyde. Det gælder ikke blot fugle og pattedyr, men også bl.a. padder og græshopper. Dyrestemmer kan være en stor hjælp til både at finde frem til...

DEN DANSKE CHECKLISTE OVER BIER ER BLEVET OPDATERET
5. oktober 2023

Den danske checkliste over bier har ikke overordnet været justeret siden udgivelsen af de fem checklisteartikler over den danske bi-fauna (Madsen & Calabuig 2008, Calabuig & Madsen 2009, Madsen and Calabuig 2010, 2011, 2012). Læs her de seneste op...

NYE FLAGERMUSEGUIDES TILGÆNGELIGE PÅ ARTER
27. september 2023

Flagermuseksperterne Jan Durinck og Carsten Juel har lavet guides til jer, der er interesserede i flagermus, og hvordan I bedst kan artsbestemme dem.

MÅNEDENS ART OG ÅRETS DANSKE URT ER I BLOMSTRING NETOP NU: ALMINDELIG KOHVEDE
18. juli 2023

Dansk Botanisk Forening har været med til at udvælge denne måneds art, som de også har udråbt til at være årets danske urt og som er i blomstring lige netop nu: Almindelig Kohvede!

ARTER PÅ INFOTAVLEN FORAN KOLDING NATURSKOLE
12. juli 2023

Arter samarbejdede i foråret med naturvejleder Rune Kjærgaard Lange fra Kolding Naturskole om at lave en ny infotavle foran centeret.

EN NY BIART FOR DANMARK FUNDET PÅ BORNHOLM!
30. juni 2023

I maj måned var Hjalte Kjærby og Sean Birk Bek Craig udsendt til Bornholm af Mols Consulting for at registrere bier, svirrefluer og dagsommerfugle i Almindingen. På sidstedagen gjorde de to et fund af en biart, der først vha. DNA-analyse endeligt...

FLERE FEATURES I FELTEN MED ARTERS APP: FÅ DET FULDE OVERBLIK OVER SOMMERRELEASEN
22. juni 2023

Arter er klar med en ny release på appen, der er tilpasset, så funktionaliteten ligger tættere på Arters webside. Læs her, hvilke nye funktioner og fejlrettelser den nye version indeholder.

ARTER RAMMER MERE END 100.000 VALIDEREDE PLANTEFUND
16. juni 2023

Arter er i denne måned strøget forbi de 100.000 validerede plantefund! På bare to år har brugerne i alt registreret over 128.000 plantefund, og de udgør dermed mere end en tredjedel af samtlige fund registreret på Arter.

NYE FEATURES TIL FELTSÆSONEN: FÅ DET FULDE OVERBLIK OVER SOMMERRELEASEN
12. juni 2023

Arter er klar med en ny release på websiden. Herunder kan du læse mere om de nye funktioner og nogle af de fejl, vi har rettet.

FIND FEM FEJL!
2. juni 2023

Månedens art er denne gang faktisk to arter, nemlig den grønne guldbasse og kobberguldbassen.

DET RENE GALLE-MATIAS
3. maj 2023

Galler er abnorme udvækster på plantevæv forårsaget af en parasitisk organisme. De enkelte galledannere påvirker kun en enkelt del af planten, men samlet set går stort set ingen plantedele ram forbi, og en meget bred vifte af plantearter optræder...

NY RELEASE PÅ APPEN ER I LUFTEN! FÅ DET FULDE OVERBLIK HER
13. marts 2023

Arters feltapp er ude i en ny og forbedret version. Læs her, hvilke nye funktioner og fejlrettelser den nye version indeholder.

GÅ PÅ JAGT EFTER TO AF SKOVENS SJOVESTE SKABNINGER!
24. februar 2023

Februar og marts er den perfekte tid til at gå med næsen helt nede i skovbunden og kigge efter nogle helt særlige mosser: de to arter af slægten Buxbaumia.

ÅRETS FØRSTE RELEASE ER I LUFTEN! FÅ DET FULDE OVERBLIK HER
3. februar 2023

Arter er klar med en ny release på webportalen. Læs her, hvilke nye funktioner og fejlrettelser den nye version indeholder.