Sidst opdateret d. 24. april 2023

Søgning på Arter

Læs en kort introduktion til, hvordan du bruger søgefunktionen på Arter i menuerne 'Min side', 'Fund', 'Bestem art' og 'Artsbogen'.

På Arter kan du søge efter fund og taxa (arter, slægter, ordner mv.).

Du har forskellige muligheder for at indsnævre din søgning afhængig af, om du søger på 'Min side', på 'Fund', i 'Artsbogen' eller på 'Bestem art', men uanset hvilken af menuerne du søger på, indsnævres resultatet af din søgning i takt med, at du skriver i søgefeltet.

Resultatet af din søgning

Langt de fleste taxa og fund vil fremgå på de viste fundlister og søgninger. Dog er nogle taxa skjulte. 

Vil du vide mere om, hvilke taxa der vises som standard, samt hvilke taxa der er skjulte og hvorfor, kan du læse artiklerne "Hvorfor kan jeg ikke se alle arterne, når jeg søger" og "Standardtaxa" (se Beslægtede emner sidst i denne artikel). Her finder du også links til artikler om de forskellige filtre, du kan bruge for at indsnævre din søgning.

Søgning på 'Min side'
Search Minside Onepix

 
Når du søger på 'Min side', kan du vælge at 'Se info om arten' eller at 'Se fund'.

Du kan indsnævre din søgning til en enkelt artsgruppe, eller du kan vælge at medtage skjulte taxa ved at vælge 'Medtag alt'.

Søgning på 'Fund'
Search Fund2 Onepix

 
Når du søger på 'Fund', indeholder søgeresultatet kun fund. Du kan også her indsnævre din søgning til en enkelt artsgruppe, og du kan vælge at medtage skjulte taxa.

Søgeresultatet vises som udgangspunkt på et kort, men du kan også vælge at få fundene vist som 'Galleri', 'Fundliste' eller 'Artsliste', og du har adgang til såvel avancerede filtre som filtre til hurtige søgninger. 

Søgning i 'Artsbogen
Search Artsbogen Onepix


Når du søger i 'Artsbogen', viser søgeresultatet udelukkende information om taxa (arter, slægter, ordner mv.), men inde på det enkelte taxon kan du også se fund. Du har adgang til forskellige søgefiltre, både avancerede filtre og filtre til hurtige søgninger.

Søgning på 'Bestem art'
Search Bestemfund Onepix


Under 'Bestem art' kan du vælge mellem fund, der mangler validering, og fund, der mangler forslag til art. Du kan vælge at få dit søgeresultat vist som Galleri eller som Fundliste - og du har adgang til forskellige filtre og sorteringer.

Sådan bladrer du i søgeresultatet 

Når du efter en søgning har åbnet et fund på siden 'Fund' eller 'Bestem art', eller du har åbnet en taxonside i 'Artsbogen', behøver du ikke lukke fundet/taxonsiden for at få vist det næste på listen. I stedet kan du bladre frem og tilbage i listen ved brug af pilene på hver side af det åbne fund eller taxonside eller ved brug af piletasterne på tastaturet.

Visning1

Beslægtede emner