Sidst opdateret d. 25. september 2023

Datasæt: Hvor får Arter sine data fra?

Når du indsender et fund til Arter, er det vigtigt, at du ikke også registrerer fundet i en af de databaser, Arter udveksler data med. Læs her hvorfor.

Arter modtager og leverer data til DanBIF/GBIF

GBIF – Global Biodiversity Information Facility – er en multinational infrastruktur, der har som mål at gøre al verdens information om biodiversitet frit tilgængelig for søgning og analyse via internettet. DanBIF er den danske del af GBIF.

Nogle af de databaser, der udveksler fund med GBIF, og som derfor også optræder på Arter, er:

 • iNaturalist, validerede artsfund fra Danmark – data, der har forskningskvalitet.
 • Dansk Ornitologisk Forenings artsfund i Danmark – data, der er valideret.
 • Bugbase, Lepidopterologisk Forenings artsfund i Danmark – sommerfugle og vårfluer
 • Svampeforeningens artsfund i Danmark – Svampeatlas
 • Danmarks Miljøportals Naturdatabase

Når du lægger fund i Arter, er det vigtigt, at du ikke også registrerer dine fund i en anden database. Så vil der nemlig ske det, at dit fund fejlagtigt bliver registreret to gange.


Der er desuden udført en engangsimport af følgende datasæt
 • Hvirvelløse dyr (ekskl. insekter og anden entomologi) i Statens Naturhistoriske Museums samlinger
 • Dansk Pattedyratlas
 • Biowide Species data – BioWide, Dansk biodiversitetsundersøgelse på 130 plot i Danmark
 • Danish True Bugs – Ægte tæger fra samlinger på Naturhistorisk Museum Aarhus
 • Levermosser og hornmosser i Danmark - fra herbarium på Statens Naturhistoriske Museum
 • Vandlevende biller, artsfund fra Mogens Holmen
 • Atlas Survey of the Butterflies of Denmark – Sommerfugleatlas af Michael Stoltze
 • Danish Grasshoppers (Orthoptera) – danske græshopper fra samlinger på Naturhistorisk Museum Aarhus
 • Danish Plant Bugs (Miridae) - blomstertæger fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger
 • Alger i Statens Naturhistoriske Museums samlinger
 • Atlas Flora Danica – kortlægning af den vilde danske flora
 • Danish Lacewings (Neuroptera) - Netvinger
 • Danske Svampe i Statens Naturhistoriske Museums samlinger

Husk, at datasæt er forskellige

Datasættene på Arter er forskellige, både ved at nogle af dem er aktive/”levende” data, som løbende opdateres med nye data, og nogle af dem er inaktive/”døde”, som indlæses én gang for alle og ikke opdateres.

Derudover bør man som bruger være opmærksom på, hvordan data vises, f.eks. på kort. Nogle datasæt er baseret på atlasundersøgelser, som er udført i kvadrater på 10 x 10 km2, andre med georeferering (nøjagtigt position).

Data, der er georefererede, kan desuden være med meget stor usikkerhed, nogle gange op til 10 kilometers usikkerhed.

Der kan også være ældre data, som ikke har nøjagtig dato, de kan være registeret blot på år eller år/måned.
Det drejer sig bl.a. om ældre museumsfund. Der vil fundene i Arter være vist med datoen for den første dag i året eller måneden.

Hvis man skal bruge data til forskning, skolearbejde eller lignende, bør man derfor gøre sig klart, at data er forskellige og undersøge, hvad det kan betyde for den undersøgelse, man er i gang med.


Hvilke slags fund fra andre datasæt synkroniseres til Arter?

Hvis man selv er bruger i et af de andre systemer, som leverer data til GBIF og dermed Arter, er det helt naturligtig for mange at gå ind på Arter og lede efter sine egne fund. Og nogle gange kan man ikke finde dem eller ikke finde dem alle.

Det kan have flere årsager:

 • Fundene i den anden database kan være uvaliderede – der leveres kun validerede data til Arter via GBIF.
 • Fundene i den anden database kan være afgivet med så stærk brugsbegrænsning, at de ikke udveksles med GBIF.
 • Fundene kan være gjort af en art, som ikke er kendt på Arter, eller som har et andet navn på Arter. Vi arbejder hele tiden på at gøre taxonomien så ens som mulig, men der vil til stadighed være arter, som hedder én ting i et system og noget andet i et andet system. Det bliver langsomt, men sikkert, puslet på plads.
 • Fundene er ikke blevet synkroniseret endnu. Der er nogle datasæt, som kun synkroniserer nye data f.eks. fra 2020 og frem. Her vil f.eks. ændringer til ældre data ikke blive synkroniseret over i Arter.

Sådan filtrerer du den viste fundliste for bestemte datasæt

Ved at bruge 'Avancerede filtre' på Fund er det muligt at vælge, hvilke datasæt du ønsker at se fund fra. Det er muligt at vælge flere forskellige datasæt på samme tid ved at klikke på kategorioverskriften. 

Datasæt

Se status på datasæt  

Hvis du har brug for at se, hvornår og med hvilket resultat et datasæt er blevet indlæst i GBIF, kan du fra brugermenuen vælge ‘Datasæt status’. 

Statusmenu Onepix


Oversigten viser status på alle datasæt, som udstilles på Arter. Nogle datasæt er ”aktive” datasæt, der opdateres jævnligt. Andre er de såkaldt ”døde” datasæt, der ikke bliver opdateret.  

For hvert datasæt kan man i oversigten se: 

 • Navn 
 • Antal fund 
 • Status for synkronisering 
 • Dato og tidspunkt for seneste synkronisering .
Datasæt Status


Hvis man vælger et enkelt datasæt i oversigten, kan man desuden se:  

 • Næste planlagte synkronisering 
 • Synkroniseringsfrekvens  
Fungalrecords Onepix


Denne funktion kan med fordel bruges, når det er vigtigt for dig som bruger at se, at et datasæt er komplet og fuldt synkroniseret. Eller hvis du undrer dig over, at nogle fund fra eksterne datasæt “mangler”. 

Beslægtede emner