Sidst opdateret d. 17. februar 2023

Artsbeskrivelser

Status over beskrivelser af arter og andre taxa

Arter omfatter ca. 41.000 arter plus tusinder af slægter, familier, ordener m.v. Ved udgangen af 2022 er der udarbejdet beskrivelser for lidt over 1.000 arter og omkring 60 øvrige taxa. Der er med andre ord meget, meget langt igen.

Vi vil dog med garanti aldrig komme blot i nærheden af fuldt hus. For det første er der tusinder af arter, som vi ved meget lidt om, hvor der ikke findes eksperter her i landet, og hvor der praktisk taget intet findes på skrift. For det andet er det heller ikke relevant med beskrivelser af alle niveauer. I mange tilfælde giver det f.eks. god mening at beskrive familierne i en gruppe af arter, men ikke slægterne – eller omvendt.

Artsbeskrivelser

For enkelte grupper er så godt som samtlige arter beskrevet på Arter. Det gælder fisk, visse grupper af tæger samt netvinger. Fotos: tv: europæisk malle (L. Skipper); mf: soldatertæge (L. Skipper); th: almindelig guldøje (J.C. Schou).

Overordnet set rummer artsbeskrivelserne følgende overskrifter:

• Beskrivelse
• Forvekslingsmuligheder
• Biologi
• Levested
• Udbredelse
• Sjove fakta

I skrivende stund er langt hovedparten af beskrivelserne omskrivninger fra udgivne bogværker eller websteder. De aktuelle beskrivelser (pr. december 2022) fordeler sig som angivet i skemaet nedenfor.

Skulle du have mod på at hjælpe os med at udarbejde artsbeskrivelser, så kontakt os endelig: kontakt@arter.dk

Du kan downloade en vejledning her, som kan hjælpe dig på vej og måske give lidt inspiration. Tag desuden et kig på nogle af de eksisterende beskrivelser. Disse kan fremsøges via Artsbogen > Avancerede filtre > Har beskrivelse.

Oversigt over beskrivelser pr. 07.12.2022.

Artsgrupper Arter Øvrige taxa
Insekter 538 2
Fisk 238 18
Edderkopper, mider m.m. 63 32
Planter 55 2
Fugle 53  
Pattedyr 37  
Øvrige dyr 23  
De mangebenede 6 1
Svampe 6  
Tang og alger 6  
Krybdyr og padder 5 2
Mosser 2 1
I alt 1032 61