Sidst opdateret d. 1. november 2023

Overordnede miljøer

Hvad står overordnede miljøer for?

Målet er på Arter, på sigt, at angive det eller de overordnede levesteder for så mange arter som muligt. Så vidt muligt angives overordnet miljø for arter samt underarter m.v., men ikke for højere taxa såsom slægter, familier, ordener osv.

Vi opererer med følgende miljøer:

  • Terrestrisk (tilknyttet land)
  • Limnisk (tilknyttet ferskvand)
  • Marin (tilknyttet saltvand)
  • Brak (tilknyttet brakvand)
  • Indendørs (træffes indenfor i huse, drivhuse m.v.)

Hvis en art kun meget sjældent eller mere tilfældigt træffes i et af de nævnte miljøer, angives det som udgangspunkt ikke.

Visse arter findes i overgangen mellem land og vand (f.eks. visse sneglearter). Her vurderes det fra art til art, hvad der er mest relevant - eller om mere end ét miljø skal angives.

Indendørs er et supplement og ikke en modsætning til de øvrige kategorier, så f.eks. kategoriseres husmus både som terrestrisk og indendørs.

Forskellige miljøer på forskellige livsstadier

Hvis der er forskel mellem de enkelte livsstadier, angives kategorierne for samtlige stadier. F.eks. lever mange insekter i ferskvand i larve- eller nymfestadiet, men er terrestriske i voksenstadiet.

Overordnetmiljø 1Pix


Bemærk!
Angivelserne af overordnede miljøer er endnu meget ufuldstændige, og for mange grupper af arter vil det være meget vanskeligt/umuligt at komplettere.

Beslægtede emner