Sidst opdateret d. 11. januar 2024

Nye og nyerkendte arter for Danmark

Det vælter ind over landegrænserne med nye arter i disse år - såvel naturligt forekommende som introducerede.

Mange arter bliver mere og mere sjældne og nogle forsvinder. Omvendt bliver Danmark konstant beriget med nye arter – forårsaget af klimaforandringer, menneskelig indblanding etc. Da vi ønsker at kunne følge denne udvikling, har vi føjet et par felter til Taxonbasen:

  • Årstal for første observation i Danmark
  • Årstal for først erkendt i Danmark

Så vidt det er muligt, angives årstallet for det første kendte danske fund for arter og eventuelt infraspecifikke taxa men ikke for højere taxa.

Håbet er, stort set, at kunne komplettere disse oplysninger fra år 2000 og frem for de fleste grupper af arter,  suppleret med oplysninger for nye arter fundet før årtusindeskiftet alt efter tilgængelig information, tid, behov og relevans.

Årstal for "Først erkendt" vil primært blive angivet i tilfælde, hvor årstallet for erkendelsen af en arts forekomst i Danmark afviger fra årstallet for det første fund. Det gælder f.eks. arter, der er meldt som nye på grundlag af oversete fund i samlinger, eller nymeldte arter, der efterfølgende er dukket op i litteratur med en tidligere dato. Det gælder også arter, der splittes. For udskilte arter vil det ofte være vanskeligt/umuligt at angive årstal for første fund.

Deraeocoris_flavilinea
Ephippiochthonius Kewi

Tv: Blomstertægen Deraeocoris flavilinea blev registreret for første gang i Danmark i 2006. Denne art var oprindelig endemisk for Sicilien og det sydlige Italien, men spredte sig fra midten af 1980’erne op igennem Europa, hjulpet på vej af klimaforandringer - og måske suppleret med menneskelig hjælp i form af indslæbning til egne nord for Alperne. Foto: Lars Skipper.
Th: Mosskorpionen Ephippiochthonius kewi blev først erkendt som en dansk art i 2021. Det skete ifm. en gennemgang af dansk materiale af slægten Ephippiochthonius. Det første fund af arten er helt tilbage fra 1891 – altså langt over hundrede år før arten blev erkendt. Foto: Jørgen Lissner.

Der kan kun angives et årstal og ikke suppleres med tekst såsom "før", "omkring", "ca." etc. Grunden til dette er, at det så vil være muligt at kunne filtrere efter f.eks. antal nye arter fundet i specifikke år eller perioder (NB: Denne funktion er endnu ikke implementeret). Evt. kan uddybende kommentarer angives i notefeltet for pågældende art.

For arter der først er kendt i form af tilfældigt introducerede individer, men siden er dukket op som naturligt forekommende, vil årstallet for første naturlige forekomst som udgangspunkt blive prioriteret.

Beslægtede emner