Sidst opdateret d. 11. januar 2024

Taxonbasen

Hvilke oplysninger indeholder Taxonbasen - den taxonomiske rygrad bag Arter ?

Inde i maven på Arter ligger en database, der holder styr på navne, klassifikation, status og beskyttelse og meget mere. Dens navn er Taxonbasen. Et taxon (flertal taxa) er en systematisk enhed såsom art, underart, slægt, familie etc.

I tabellen nedenfor ses hvilke felter, der i skrivende stund (november 2023) findes i Taxonbasen med links til uddybning af de enkelte kategorier.

Vedligeholdelsen af Taxonbasen er i grove træk en forlængelse af projektet Allearter.dk (2009-2021). Mange af problemstillingerne knyttet til arbejdet med Taxonbasen er beskrevet i rapporten Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet (Skipper, 2017).

Arbejdet med at opdatere databasen foregår på to måder – hhv. online via Artsbogen på Arter.dk og via eksport/import vha. Excel.
Typisk foretages mindre enkeltstående ændringer direkte på Arter, hvorimod mere omfattende ændringer foretages via Excel. Visse felter kan dog kun ændres direkte på Arter.dk. Det gælder primært videnskabeligt navn, klassifikation samt værdier knyttet til administrative lister.

Excel eksport/import er også meget velegnet ift. at få et overblik over eventuelle fejl og manglende informationer.

Arbejdet foretages pt. langt overvejende af en enkelt projekt-medarbejder (taxonadministrator). Enkelte taxoneksperter m.fl. er ”lukket ind” i større eller mindre dele af maskinrummet, men planen er på sigt, at flere får adgang og dermed mulighed for at opdatere de enkelte artsgrupper løbende.

Der kan være mange årsager til fejl i Taxonbasen. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at mange fejl ikke er reelle fejl, men skyldes subjektive overvejelser afhængige af traditioner og tolkninger, personlige holdninger, tilgængelighed af oplysninger etc.

Informationer i Taxonbasen

Nedenstående oplysninger indgår pt. i Taxonbasen. Felter angivet med * kan ændres via Excel eksport/import. De øvrige skal ændres online via Artsbogen. NB: (Den danske rødliste) opdateres dog automatisk via et såkaldt API fra Ecoscience (Århus Universitet), der vedligeholder rødlisten. For uddybning, klik på de respektive links.

Kategori

Feltnavn

Taxonrang

Taxonrang

Videnskabelige navne

Videnskabeligt navn

Autor

Autor år

Synonymer

Danske navne

*Accepteret dansk navn

*Dansk synonym

Artsgrupper og formgrupper

*Artsgruppe

*Formgruppe

Standardtaxa

*Standardtaxa

Forekomst i DK

*Dansk

*Herkomst

*Etableret

*Årstal for første observation

*Årstal for først erkendt

Administrative lister

Den danske rødliste

Fredede arter

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Habitatdirektivet

Bern konventionen

Bonn konventionen

CITES

Øvrige

Invasive arter i Danmark

Invasive arter på EU-listen

Invasive arter på national liste

Trofi

*Trofi

Overordnede miljøer

*Marin

*Brak

*Limnisk

*Terrestrisk

*Inde

Artsbeskrivelser

*Forfatter og dato

*Beskrivelse

*Forvekslingsmuligheder

*Levested

*Udbredelse

*Biologi

*Fun Facts

*Kilder

*Videre læsning

Referencer

*Referencenavn

*Referenceår

*Referencetekst

Klassifikation

Rige

Rige_dk

Række

Række_dk

Underrække

Underrække_dk

Overklasse

Overklasse_dk

Klasse

Klasse_dk

Underklasse

Underklasse_dk

Infraklasse

Infraklasse_dk

Overorden

Overorden_dk

Orden

Orden_dk

Underorden

Underorden_dk

Infraorden

Infraorden_dk

Overfamilie

Overfamilie_dk

Familie

Familie_dk

Underfamilie

Underfamilie_dk

Tribus

Tribus_dk

Slægt

Slægt_dk

Sektion

Sektion_dk

Undersektion

Undersektion_dk

Art

Art_dk

ID'er m.v.

GBIFID

ID

Name Id

TaxonId

ParentTaxonId

Forælder-superart

Tidsstempler m.v.

Oprettet dato

Oprettet af

Seneste ændring

Ændret af

Noter

 

*Noter vedr. taxonomi, danske navne, forekomst, rødlistestatus m.v.

Noter om slettede taxa