18 artikler

Artsbogen

Her finder du hjælp og vejledning til 'Artsbogen'

Sidst opdateret d. 11. januar 2024
Nye og nyerkendte arter for Danmark

Det vælter ind over landegrænserne med nye arter i disse år - såvel naturligt forekommende som introducerede.

Sidst opdateret d. 30. november 2023
Hvor får organismer deres næring fra ?

Nogle arter får deres næring fra solen, andre fra planter eller dyr og atter andre lever som nedbrydere.

Sidst opdateret d. 15. januar 2024
Arter & GBIF

Om samarbejdet mellem Arter og den mest omfattende globale database over levende organismer og deres forekomst.

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Der findes arter – men også slægter, ordener og taxa

Få en hurtig introduktion til taxonomi og lær, hvordan alle organismer er inddelt, så det er lettere at holde styr på dem.

Sidst opdateret d. 29. november 2023
Formgrupper – derfor bruges de på Arter

Formgrupper kan dække over arter, som har træk eller egenskaber til fælles på tværs af slægtskab. Det kan også være beslægtede arter, der ikke kan fremsøges som en afgrænset systematisk enhed. Du kan således eksempelvis rapportere et fund af en trøffel, et havpattedyr eller en rovfugl.

Sidst opdateret d. 1. november 2023
Overordnede miljøer

Hvad står overordnede miljøer for?

Sidst opdateret d. 13. november 2023
Administrative lister over rødlistede arter, beskyttede arter, invasive arter m.v.

En lang række danske arter er beskyttet via nationale og internationale aftaler, love og bekendtgørelser. Mange arter er kommet til landet ved menneskets hjælp, og en del af disse udgør en trussel mod naturligt hjemmehørende arter. Se hvilke kategorier, der opereres med på Arter

Sidst opdateret d. 19. juni 2023
Småarter

Cirka hver fjerde danske planteart på Arter er ikke en rigtig art, men en såkaldt småart

Sidst opdateret d. 11. januar 2024
Sådan får planter, svampe og dyr deres navne

Alt får et videnskabeligt navn på latin, og mange organismer får også et dansk navn.

Sidst opdateret d. 20. februar 2024
Folkenavne og folketro

Danske folkenavne i tusindvis og masser af historier om dansk folketro

Sidst opdateret d. 2. november 2023
Standardtaxa: Koncept til mere overskuelige standardsøgninger

Begrebet standardtaxon er indført for at prioritere de mest oplagte taxa ved en standardsøgning på Arter.dk og for at gøre søgningen mere overskuelig for ikke mindst almindelige brugere.

Sidst opdateret d. 2. november 2023
Hvad er et dansk taxon ?

Et spørgsmål, der ikke findes et endegyldigt svar på

Sidst opdateret d. 2. november 2023
Referencer i Artsbogen

Dokumentation af forekomst i Danmark

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Allearter.dk

Forløberen for Taxonbasen – den taxonomiske rygrad på Arter

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Oversigt over dansk biodiversitet

Allearter.dk - Statusrapport 2016

Sidst opdateret d. 11. januar 2024
Taxonbasen

Hvilke oplysninger indeholder Taxonbasen - den taxonomiske rygrad bag Arter ?

Sidst opdateret d. 1. november 2023
Artsbeskrivelser

En kort introduktion til beskrivelser af arter og andre taxa

Sidst opdateret d. 11. januar 2024
ID’er og historik

Hvordan holdes der styr på navne og ændringer i Taxonbasen ?