Sidst opdateret d. 1. september 2023

Oversigt over dansk biodiversitet

Allearter.dk - Statusrapport 2016

Erfaringerne og resultaterne fra Allearter.dk blev i 2016-2017 skrevet sammen i en rapport, der giver et samlet overordnet billede af den danske mangfoldighed af arter.

Rapporten består af hhv. en generel del og en gennemgang af de ca. 100 artsgrupper, der opereredes med. I den første del uddybes de problemstillinger, der knyttede sig til projektet, der i store træk lever videre som Taxonbasen i regi af Arter. I den anden del gives en kort gennemgang af samtlige artsgrupper - med angivelse af bl.a. antal kendte arter, antal nye arter siden år 2000, et bud på forventelige arter samt en oversigt over tidligere publicerede artslister m.v.

Statusrapport1
Statusrapport2

 

Download rapporten

Rapporten kan hentes her (372 sider, 17 Mb):
Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility.